Log... i problemy z svchostem


(Madzia) #1

http://www.forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?p=133703#133703

Taki mam właśnie problem, i żeby nie zaśmiecać forum, podaję wyżej link, a poniżej log

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:21:52, on 2005-02-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Avast\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Avast\ashServ.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

F:\Avast\ashDisp.exe

F:\Diskeeper 8.0\DkService.exe

F:\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

F:\Winamp\winampa.exe

F:\NetLimiter\NetLimiter.exe

F:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

F:\Tlen\tlen.exe

F:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

F:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MulMouse.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

F:\GeCAD\RAV8 Desktop\ravmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ThreadMaster\ThreadMast.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\OSD.EXE

F:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\Avast\ashMaiSv.exe

F:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Programy\hijackthis1.99\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - F:\Adobe\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - F:\Adobe\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "F:\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Servicio Local] svhost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] F:\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [RAV8Tray] F:\GeCAD\RAV8 Desktop\ravtray8.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [USB Hardware32c Monitoring] USBhardware32c.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Servicio Local] svhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Servicio Local] svhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] F:\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] F:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Startup: Neostrada.lnk = ?

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = F:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: ravmon.exe.lnk = F:\GeCAD\RAV8 Desktop\ravmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1104423322925

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4423/mcfscan.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - F:\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - F:\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - F:\Diskeeper 8.0\DkService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 - Kerio Technologies - F:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RAV8 File Monitor - GeCAD srl - F:\GeCAD\RAV8 Desktop\ravmon.exe

O23 - Service: Thread Master - http://threadmaster.tripod.com - threadmaster@europe.com - C:\WINDOWS\system32\ThreadMaster\ThreadMast.exe

(adpawl) #2

Przywracanie systemu:

Panel sterowania >> System >> Przywracanie systemu, zaptaszkować Wyłącz przywracanie...

Tryb awaryjny:

Podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz F8.

Potem jeszcze przeskanować komputer pestpatrolem, spybotem, antywirusem etc.


(Musg) #3

to co wyzej napisał adpawl i jeszcze zainstaluj sobie SP2 :slight_smile:


(Madzia) #4

Zrobiłam tak jak pisaliście... ale niestety, komp pochodził całą noc... teraz go odpaliłam, minęło 10 minut i wyskoczył błąd... Ratunku :frowning: Log nie pokazuje już żadnych wpisów które miałam usunąć...