Log + IE uruchomiony w tle i nie mozna zamknać procesu


(Bialy2k) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:01, on 2006-05-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

C:\flexlm\lmgrd.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\ugplot\ugiipqd.exe

C:\Program Files\EDS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\flexlm\SW_D.EXE

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\EDS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] c:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\progra~1\softwin\bitdef~1\bdswitch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D1DF57EF-B342-4C38-A8D9-F6096295913C}: NameServer = 80.244.128.1

O20 - Winlogon Notify: 2006reg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\2006.dll

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: Visibroker Activation Daemon (oad) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\oad.exe

O23 - Service: VisiBroker Smart Agent (osagent) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Borland\vbroker\bin\osagent.exe

O23 - Service: Remote Solver for COSMOSFloWorks 2005 - Unknown owner - C:\Program Files\COSMOS Applications\FloWorks\bin\StandAloneSlv.exe

O23 - Service: SolidWorks SolidNetWork License Manager - GLOBEtrotter Software Inc. - C:\flexlm\lmgrd.exe

O23 - Service: Unigraphics Plot Server (ugiipqd) (ugiipqd) - Unigraphics Solutions, Inc - C:\WINDOWS\System32\spool\ugplot\ugiipqd.exe

O23 - Service: Unigraphics License Server (uglmd) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\EDS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Witam

Nie mogę zamknąć procesu iexplore, jest on uruchamiany przystarcie przez system. Jezeli zamykam proces w menedzerze urzadzen to po chwili znowu sie uruchamia.

wczesniej zaatakowalo komp troche wirusów, które usuwałem bitdefenderem i pandaAcivescan, wiec pewnie jakis syf jeszcze zostal.


(Gutek) #2

w tyrybie awaryjnym usuń plik a wpis hijackiem

Scan EWIDO po update :wink:

Daj log z Silenta- http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Bialy2k) #3

log z silent po usunieciu wyzej wymienionego wpisu


(Bbieniol) #4

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pid nazwą FIX.REG

W trybie awaryjnym odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po tym zabiegu jeszcze raz log z Silenta :slight_smile:


(Bialy2k) #5

PS. zamykanie trybu awaryjnego trwa okolo 3-4 minut, jest na to jakas rada, zeby to trwalo krócej? system nie byl przeinstalowywany chyba ze 4 lata.


(Gutek) #6

Proszę otworzyć edytor rejestru Start >>> Uruchom >>> regedit i przejść do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager Tam kliknąć podwójnie na wartość BootExecute i z okienka usunąć wszystko z wyjątkiem autocheck autochk *.

Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989 i znajdziesz

BitDefender9 ruszałeś? - proponuje reinstalację