Log - komp zamulony,wolny


(Alfa1978) #1

Komp bardzo wolno chodzi.długo czekam na otwieranie sie filmów itp;

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:58:15, on 2006-06-10

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\ddsched.exe

C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\ALFAAN~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_22.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\ddsched.exe /t=07:00

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Mayster X) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz :

Plik unuń ręcznie z dysku

W razie problemów z usunięciem Plików/Folderów Użyj programu Pocket KillBox

Wpisy :

Sprawdź w Dodaj/Usuń programy czy jest NewDotNet. Jak jest to odinstaluj.

Ściągnij LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz newdotnet7_22 i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj


(Gblade) #3

możesz skasować jeszcze:


(squeet) #4

Przeczytaj:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

I zmień temat, stosując się do prośby w w/w linku


(Alfa1978) #5

wchodzę w system awaryjny za pomocą F8 i jest czarne tło i czekam i nic niechce odpalic ,czy mam czekać az coś odpali?czy coś jest nie tak!! :frowning:


(Gblade) #6

spróbuj

start>>>uruchom>>>msconfig>>boot.ini>>>opcje rozruchu > zaznacz /SAFEBOOT i zresetuj kompa