Log komputer działa powoli


(kost) #1

Witam ma do sprawdzenia logi

OTL (OTL.txt):

http://wklej.org/id/381251

GMER (Extras.txt):

http://wklej.org/id/381252

Dopiero po jakichś 2 minutach od uruchomienia można pracować na PC i wszystko powoli się uruchamia.

System: Win XP; komputer przeskanowany przez ArcaVir 2010, EasyCleaner (rejestr, niepotrzebne pliki, ciasteczka itp.) oraz systemowym narzędziem do sprawdzania błędów woluminu.


(ahonen97) #2

kost tego programu już się nie używa na tym forum wklej logi z OTL i EXTRAS otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html Napisz co się dzieje z komputerem na Wiscie i w7 OTL uruchamiamy jako administrator


(kost) #3

Poprawione :slight_smile:


(deFco247) #4

Nie GMER nie tworzy Extras.txt, tylko OTL.txt.

W logach natomiast nie widać niczego szkodliwego. W OTL użyj opcji Sprzątanie.