[LOG] Komputer resetujący sie regluarnie co 15 min


(Zablus 14) #1

O to LOG : http://www.wklej.org/id/589ac111d8


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pokaż log z Combofix


(Zablus 14) #3

http://wklej.org/id/d9a21aa74f