Log kontrolny - Prawdopodobieństwo syfu na kompie

Witam

A więc przedstawie problem od początku. Nachwytałem [nie wiem skąd] syfu na kompie. Nie wiem co to, lecz drań wyłączał programy antywirusowe/adware, lub resetował komputer po uruchomieniu któregoś z tych programów [Kaspersky Personal/Ad-Aware]. W trybie awaryjnym przejechałem kompa Kasperskym i Ad-Aware, antywirus usunął bodajże 4 zainfekowane pliki trojanami. Adware nic nie pokazał. Usunąłem ręcznie dwa pliki rozsypane w Windows/System32.

Narazie jest spokój, żadnych procesów już nie ma [wtedy były dwa ‘dodatkowe’ generowane przez te dziadosta, których nie dało się wyłączyć].

Zostało tylko małe wspomnienie --> Tutaj

Dodaję log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:20:40, on 2006-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Sonique\Sonique.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Download\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [JeticoPFStartup] "C:\Program Files\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe"

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program Files\Outpost Firewall\wl_hook.dll

O21 - SSODL: altmannsberger - {210b4043-35ca-4aa0-8796-191f9663dfb3} - C:\WINDOWS\system32\vpxnk.dll

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Mam dwa pytania:

 • Jak usunąć tą pamiątkę?

 • Czy log jest czysty?

Dziękuję, pozdrawiam.

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Uruchamiasz narzędzie KillBox,

zaznaczasz Delete on reboot, w polu full path of file wklej ścieżkę.

C:\WINDOWS\system32\vpxnk.dll

Klikasz X i reset kompa.

Wpis skoś Hijackiem.

Daj loga z Silent Runners

tomek.zielony daj spokój…

Myszak z przywracaniem i trybem awaryjnym to nie ma problemu, wiem jak to się robi. Nie chcę jedynie samodzielnie ciąć w Hijacku :wink:

Logi kontrolne:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:38:48, on 2006-07-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Download\HijackThis.exe


O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [JeticoPFStartup] "C:\Program Files\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe"

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program Files\Outpost Firewall\wl_hook.dll

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"wininet.dll" = "regperf.exe" [file not found]

"dcomcfg.exe" = "dcomcfg.exe" [file not found]

"kernel32.dll" = "C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"JeticoPFStartup" = ""C:\Program Files\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe"" ["Jetico, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}\(Default) = "Internet Explorer"

                    \StubPath = "C:\WINDOWS\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigIE" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}" = "ShellLink for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellLink for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]

"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}" = "Shell Icon Handler for Application References"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Icon Handler for Application References"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dfshim.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"altmannsberger" = "{210b4043-35ca-4aa0-8796-191f9663dfb3}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\vpxnk.dll" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = " C:\Program Files\Outpost Firewall\wl_hook.dll" [file not found]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Outpost Firewall\op_shell.dll" [file not found]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Outpost Firewall\op_shell.dll" [file not found]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

ASW\(Default) = "{33C9E362-3EDA-4930-8AFE-5DA39A8BB77A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outpost.ASWShellExt Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Outpost Firewall\op_shell.dll" [file not found]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Wacek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Usługa Kaspersky Anti-Virus, kavsvc, ""C:\Program Files\Kaspersky Anti-Virus\kavsvc.exe"" ["Kaspersky Lab"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 43 seconds, including 7 seconds for message boxes)

Sądze, że wszystko w porządku, w trayu znikła ikonka. Dziękuję za pomoc. Moderatorów proszę o zamknięcie tematu, jeżeli logi sa czyste.

Dziękuję, pozdrawiam.

Otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom w trybie awaryjnym

Zapuść smitfraudfix

Później możesz przeczyścić rejestr np. programem jv16 PowerTools 1.3.0.195, ponieważ w logu widać resztki po outposcie.