Log kumpeli, nagrywarka nie dziala


(Miqba) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:50:00, on 2005-07-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Documents and Settings\Home\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\Documents and Settings\Magda\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0415/bl8.asp

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/0415/bl7.asp

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\cmd32.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [srmclean] C:\Cpqs\Scom\srmclean.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RDLL] RunDll16.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Net] C:\WINDOWS\winlogon.exe -stealth

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\Program Files\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [RDLL] RunDll16.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [CMD] cmd32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\Home\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcPreview.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F72CABE-FFAD-4761-96D4-01CA1772A789}: NameServer = 194.204.152.34,83.16.237.66

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D0C7D0F9-5BFD-4909-9023-F69A7FA33782}: NameServer = 194.204.152.34,83.16.237.66

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: WLTRYSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE

Nagrywarka nie wiem nawet czy dobra, ale czyta plyty bez problemu. Problem zaczyna sie kiedy wkladam czystego CeDeka-wiesza sie wtedy komp.


(Gutek) #2

usuwamy w trybie awaryjnym pliki :stuck_out_tongue:


(Monczkin) #3

a co log z nagryarką wspólnego ??

powinenneś raczej opisać problem nie działania nagrywarki w dziale "Hardware"


(Miqba) #4

No wlasnie tez mi sie zdawalo, ze niewiele :stuck_out_tongue: Z tym, ze jak napisalem naped niby chodzi bez zarzutu, problem ma tylko z rozpoznawaniem czystych plyt.


(boczi) #5

Czystych? Tzn. jak chce nagrywać coś programem np. Nero to nie wykrywa? Czy tak?

Spróbuj innych nośników, lepszych, ew. zaaktualizuj firmware.