LOG kumpeli


(McDracullo) #1

Moja koleżanka ma problem z komputerem. Nie chce połaćzyć jej się komp z netem. Używa neostrady. Wyskakuje błąd 691. Kilka godzin wcześniej komputer chodził dobrze. Przeskanowałem więc PC adawerem, MKSem. Wyrzuciły jakieś świństwa, ale nadal net nie chodzi. Przeskanowałęm kompa hijackthisem i usunołem błędne wpisy. Nadal to samo. Nie mogę usunąć kilku wpisów zresztą zerkniejcie na ten log i powiedzcie co jeszcze należy usunąć.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:14:21, on 01/14/2006

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\windows\mks.exe

C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtOEAddOn.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtWeatherOnTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtSrv.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oemji.com/side_search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oemji.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.oemji.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oemji.com/side_search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oemji.com/side_search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: PBHelper - {4115122B-85FF-4DD3-9515-F075BEDE5EB5} - C:\Program Files\Oemji\Toolbar\PopupBlocker\PBHelper.dll

O2 - BHO: HbTools - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtHostIE.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O3 - Toolbar: H&otbar - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtHostIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] C:\windows\mks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [navapp] C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HbTools] C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtOEAddOn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [atnuvgrj] C:\WINDOWS\system32\qbrnsjre.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [WeatherOnTray] C:\Program Files\HbTools\Bin\4.7.0.0\HbtWeatherOnTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {946B3E9E-E21A-49c8-9F63-900533FAFE14} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {E77EDA01-3C56-4a96-8D08-02B42891C169} - C:\Program Files\ShopperReports\Bin\1.0.8.0\ShprRprt.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Usun jeszcze ten plik