LOG kumpla i strony XXX


(Proph3t) #1

Witam zapodaje tutaj log kumpla + strone która cały czas mu sie otwiera - proszę o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:55:38, on 2005-06-27

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\regedit.exe

D:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINNT\aqflw.dll/sp.html#55135

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.jimbutt.com/stuffs/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINNT\aqflw.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINNT\aqflw.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINNT\aqflw.dll/sp.html#55135

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINNT\aqflw.dll/sp.html#55135

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Class - {55E72D25-72A6-F771-C5C4-04BA2C6267B7} - C:\WINNT\system32\ipex32.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IEXPLORE.EXE] C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysob.exe] C:\WINNT\system32\sysob.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{918C00A7-F4C2-4113-B3FE-18227316453A}: NameServer = 62.87.136.141,217.173.198.2

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

BŁAGAM O SZYBKĄ POMOC


(Koszykk) #2

SKAN skanerami AV http://skaner.mks.com.pl/


(Gutek) #3

Scaner nic nie da! !!

W trybie awaryjnym usuń pliki

zastanawiam się nad tym wpisem możesz mieć IE spaskudzone

Użyj zestawu CWShredder + Ad-aware


(Mortus141) #4

I niech przeskanuje jeszcze tymi programami i wywali wszystko co znajdą.BTW ta stronka strasznie zasyfiona;]


(boczi) #5

W trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera kasujesz następujące rzeczy:

Z HijackThis: (Plik na czerwono ręcznie)

To też kasujesz - Google o tym nic nie mówi:

O2 - BHO: Class - {55E72D25-72A6-F771-C5C4-04BA2C6267B7} - C:\WINNT\system32\ ipex32.dll

Kasacja z Hijacka:

O4 - HKLM\..\Run: [IEXPLORE.EXE] C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINNT\system32\ sysob.exe - Także kasujesz.

Jeśli będą trudności z kasowaniem plików, używasz KillBox'a.

Czyli:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINNT\system32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się)

Po czynnoścach nowy log.

Skan skanerami online.

I programami anty.

:arrow: CWShredder 2.15

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.06

:arrow: Spybot S&D 1.4 PL


(Gutek) #6

@boczi nie rozpedziłeś się, czytaj wyżej co napisałem a nad sysob.exe się poważnie zastanawiam


(Proph3t) #7

A jak tym bardziej że jest to komp jego starego i ma tam trochę ważnych rzeczy


(Proph3t) #8

Niestety to nic nie pomogło strony nadal się otwierają a komp zamula jak chole.. poniżej jest nowy LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:44:43, on 2005-06-27

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\csrss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv50.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\WINNT\system32\wuauclt.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\DriverLoad\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - 


C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - 


C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - 


{8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE 


C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE 


C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] 


C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 


2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & 


Destroy\TeaTimer.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 


res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{918C00A7-F4C2-4113-B3FE-18227316453A}: 


NameServer = 62.87.136.141,217.173.198.2

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - 


VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Panda 


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Panda 


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Panda Software\Panda 


Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Panda Software\Panda 


Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - 


C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Panda 


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv50.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Panda 


Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - 


C:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog 


Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe