Log kuzyna


(Marcino) #1

Witam.

Proszę o sprawdzenie log'a mojego kuzyna:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:04:19, on 2005-09-24

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\Program Files\Twjkys\Vzswp.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUpKiller.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Szmukier.SZMUKIER-EHYFT0\Pulpit\Morcin\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://gry.top-100.pl/?we=opcg

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: IE PopUp-Killer - {49E0E0F0-5C30-11D4-945D-000000000003} - C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUp.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wxydzya] C:\Program Files\Twjkys\Vzswp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Ashampoo PopUpBlocker] C:\PROGRA~1\Ashampoo\ASHAMP~1\PopUpKiller.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540000} (CInstall Class) - http://www.spywarestormer.com/files2/Install.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126346754135

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

(Ford Fokus) #2

Jak dalej pojedzie bez SP2 i na IE 6, to to będzie jego ostatnia jazda :smiley:


(Marcino) #3

Service Pack’a 2 mam na płycie nie niedługo instalne. Tylko przed tym musze się pozbyć syfu, bo na syf nie wolno instalować SP2, więc proszę o sprawdzenie log’a.


(Grebo) #4

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz to:

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Gateway, a następnie usuwasz:

Znasz to?? Jeśli nie to wywal.

Zainstaluj SP2 albo chociaż SP1!

Po usunięciu skan tymi programami:

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=813&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=188&t=82

http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=991&t=82

oraz skanerami antywirusowymi dostępnymi na stronie głównej dobrychprogramów (są na dole strony)