Log->norton->problem


(La Verdad) #1

odinstalowałe całkowicie nortona a jednak ten :x dalej siedzi w systemie, i ma uruchomione procesy na kompie nie wiem jakim cudem, rejestr takze wyczyściłem, i porsze o porade jak usunąć całkowicie tego nortona, bo chce zainstalowac teraz kasperskiego :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:46:38, on 2005-07-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\dom\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.391\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EE93DE47-6302-46B2-BD1F-629206B2DB8F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Kerio Personal Firewall (PersFw) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

(Qbek50) #2

kasujesz:

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ SNDSrvc.exe

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz proces Symantec Network Drivers Service nastepnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz SNDSrvc => Ok i zresetuj komputer.

plik pogrubiony usuń ręcznie 8)

Plik na czerwono usun ręcznie z dysku


(La Verdad) #3

dzięki, pozatym log czysty ??


(Qbek50) #4

tak, czysty :slight_smile: