Log od sprawdzenia


(Błażej) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:11:27, on 05-07-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\services.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Ola\Pulpit\Nowy folder (7)\Winamp\winampa.exe

C:\Documents and Settings\Ola\Pulpit\Nowy folder (7)\Winamp\winamp.exe

C:\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Ola\USTAWI~1\Temp\sp.dll/sp.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\TOOLBAR\TOOLBAR.DLL/sa

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Ola\USTAWI~1\Temp\sp.dll/sp.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = tp wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\system32\fservice.exe

O2 - BHO: (no name) - {A5938A59-FBA0-4631-A25B-E7378815975C} - C:\WINDOWS\System32\pcjl.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {339BB23F-A864-48C0-A59F-29EA915965EC} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] D:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\PROGRAM FILES\WEB_REBATES\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .mid: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxyz.mht!http://213.158.119.18/auto/loudtorg.chm::/bridge-c46.cab

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://static.topconverting.com/activex/loader2.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Filter: text/html - {E38D1CAA-3176-4FDC-946D-4B8DF69BBC19} - C:\WINDOWS\System32\pcjl.dll

O18 - Filter: text/plain - {E38D1CAA-3176-4FDC-946D-4B8DF69BBC19} - C:\WINDOWS\System32\pcjl.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

(boczi) #2

Wszystko wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu.

Jeśli będą problemy z usuwaniem, używasz narzędzia KillBox,

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.zip

Info:

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej ścieżkę (przykład):

C:\WINDOWS\System32\xxx.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).

Pogrubione dodatkowo kasujesz ręcznie - lub właśnie KillBoxem.

Po czynnościach nowy log.

Skan programami ANTY z linka:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036

Brak żadnego SP :!:


(Błażej) #3

a jak wyłączyć przywracanie systemu (bo log jest koleżanki)


(boczi) #4

Prawoklik na Mój komputer -> Właściwości -> Przywracanie systemu -> Wyłącz przywracanie na wszystkich dyskach