Log po czyszczeniu kompa


(Kosior6) #1

Witam. Dzisaj czysciłem ogólnie kompa (Czyściłem AD-Awarem, CCleanerem, RegSeekerem, Defragmentacja dysku i rejestru) i teraz daje loga czy wszystko jest w porządku. ;]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:31:19, on 2006-08-13

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\CacheBoost\cbsrv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Programy\Nod32\nod32kui.exe

D:\Programy\Nod32\nod32krn.exe

D:\Programy\CacheBoost\trayicon.exe

D:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\foobar2000\foobar2000.exe

D:\Programy\Konnekt\konnekt.exe

D:\Programy\wincmd\WINCMD32.EXE

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Pobierak\HijackThis 1.99\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Programy\Nod32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Rscmpt] C:\WINDOWS\System32\Rscmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [CacheBoost] D:\Programy\CacheBoost\trayicon.exe

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site with Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Programy\Java\bin\npjpi150_05.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA3F59D4-1F19-486C-AEE1-E143CE5CE64D}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O23 - Service: CacheBoost Performance Optimizer and Tuner Service (CacheBoost Service) - Systweak India - D:\Programy\CacheBoost\cbsrv.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Programy\Nod32\nod32krn.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - D:\Programy\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

Z góry dziekuję,

Pozdrawiam


(Myszonus) #2

Jest ok.


(Kosior6) #3

Myszak , dzieki ;]

P.S Dziwne na wszystkie moje ostatnie logi tylko ty odpowiadasz ;] :}