Log po usunięciu NewDoNet


(Nelson Zet) #1

Witam!

Mam podobny problem co miał Misiek1987. Usunalem NewDotNet poprzez "dodaj/usun programy", ale nie wiem czy nie zostały jeszcze jakies smieci po nim. ponizej wklejam loga z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:43:12, on 2006-06-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\IEHost.exe

C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe

C:\WINDOWS\system32\vidmon\vidmon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Programy\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programy\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\Programy\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = file://C:\WINDOWS\system32\SearchBar.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NavHelper Class - {C1E58A84-95B3-4630-B8C2-D06B77B7A0FC} - C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4a\NHelper.dll

O2 - BHO: PEDEV_IEListener Class - {E1412445-4FF8-410e-8D24-F2CF86B171A4} - C:\Program Files\PeDevice\PeDev.dll

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [Bakra] C:\WINDOWS\system32\IEHost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Nfo] C:\WINDOWS\system32\nfomon\nfomon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [vidmon] C:\WINDOWS\system32\vidmon\vidmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Programy\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\system32\ms.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MaxSpeed - {120E090D-9136-4b78-8258-F0B44B4BD2AC} - C:\WINDOWS\system32\ms.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\OFFICE~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1149603641387

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Programy\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

jesli mam jeszcze jakies inne smieci o ktorych nie wiem to tez prosze o pomoc :slight_smile:


(squeet) #2

Post wydzielony z innego tematu.

emte - nawet jak problem taki sam, to nie dopinaj się do innych, bo bałagan się robi :wink:


(Bbieniol) #3

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners