Log po wirusach


(Kingpc) #1

Miałem ostatnio kilka wirusów w komputerze i usunołem je, ale od tego czasu bardzo wolno chodzi mi komputer, prosze o sprawdzenie loga w celu zobaczenia czy nie zostały tutaj jeszcze jakies owady

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:05:36, on 06-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Admin\USTAWI~1\Temp\Rar$EX03.623\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll__PointstoneDisabled (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll__PointstoneDisabled (file missing)

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1135202108838

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Bbieniol) #2

W awaryjnym usuń te wpisy:

Poza tym czysto :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego RegCleaner 4.3.0.780), zrób defragmentację, oraz przejrzyj: Optymalizacja XP

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:


(Kingpc) #3
RegCleaner 4.3 by Jouni Vuorio, translation by Michał Gerke

Te wpisy zostały rozpoznane jako już niepotrzebne i mogą zostać usunięte

[syntax]


HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Ahead\Nero - Burning ROM\Database, UserDbPath, C:\Program Files\Ahead\UsrDb, 03-06-2006 05:11 PM

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \.dos, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \.nls, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \.qt, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \.qtl, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{3C4F3BE3-47EB-101B-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{3C4F3BE5-47EB-101B-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{3C4F3BE7-47EB-101B-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{48E59293-9880-11CF-9754-00AA00C00908}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{48E59294-9880-11CF-9754-00AA00C00908}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{48E59295-9880-11CF-9754-00AA00C00908}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \Alg.AlgSetup, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \Alg.AlgSetup.1, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{7629CFA2-3FE5-101B-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{7629CFA4-3FE5-101B-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\ahead\Nero - Burning ROM\Database, UserDbPath, C:\Program Files\Ahead\UsrDb, 03-06-2006 05:18 PM

HKEY_CLASSES_ROOT, \idcfile, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, CLSID\{F9043C85-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, TypeLib\{06DD38D0-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, TypeLib\{48E59290-9880-11CF-9754-00AA00C00908}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, TypeLib\{E0E8999E-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Keyboard\Native Media Players\QuickTime Player, ExePath, C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe, 04-24-2006 06:21 PM

HKEY_CLASSES_ROOT, TypeLib\{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Photo Editor\3.0\Microsoft Photo Editor, LastFile1, G:\zrzutekranu.png, 04-28-2006 02:14 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\gif, g, Z:\Moje dokumenty\Polonia Marklowice\buttony\4ligatop100.gif, 04-23-2006 02:30 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\gif, h, Z:\Moje dokumenty\Polonia Marklowice\buttony\blokowiska.gif, 04-23-2006 02:30 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\gif, i, Z:\Moje dokumenty\Polonia Marklowice\buttony\ks_zory.gif, 04-23-2006 02:30 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\gif, j, Z:\Moje dokumenty\Polonia Marklowice\buttony\s4u.gif, 04-23-2006 02:30 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, b, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\amica_odra.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, c, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\odra_korona.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, d, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\odra_lech.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, e, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\odra_pogon.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, f, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\odra_arka.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, g, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\odra_groclin.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\html, h, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\odra_gornikl.html, 04-29-2006 07:57 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU\txt, a, Z:\Moje dokumenty\odra-wodzislaw.com\public_html\terminarz\wislap_odra.txt, 04-30-2006 10:05 AM

HKEY_CLASSES_ROOT, \PCBFile, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\G\_Autorun\DefaultIcon, , G:\camera.ico, 04-24-2006 06:12 PM

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.3gp\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.3gpp\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.aif\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.aifc\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.aiff\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.cdda\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.dif\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.dv\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.mac\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.mov\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.mp4\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.mpg4\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.pct\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.pic\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.pict\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\Opera Software, Last CommandLine v2, C:\Program Files\Opera\Opera.exe C:\Program Files\Opera\Opera.exe" , 04-05-2006 01:45 PM

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.pnt\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.pntg\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.qt\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\SubEdit_Player_Settings\Reopen, Filename3, Z:\Moje dokumenty\Moja muzyka\Grudzień 2005\teledyski\Ascetoholix - Na spidzie.avi, 03-17-2006 07:33 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\SubEdit_Player_Settings\Reopen, Filename4, Z:\Moje dokumenty\Moja muzyka\Grudzień 2005\teledyski\Liber feat. Doniu - Skarby.avi, 03-17-2006 07:33 PM

HKEY_USERS, S-1-5-21-1993962763-920026266-1060284298-1003\Software\SubEdit_Player_Settings\Reopen, Filename5, Z:\Moje dokumenty\Moja muzyka\Grudzień 2005\teledyski\Uniting Nations - Out Of Touch FTFW-26-12-2004.mpg, 03-17-2006 07:33 PM

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.qti\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.qtif\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.qtl\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \QuickTime.sd2\shell\open\command, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \SysmonLogManager.Snapin, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_CLASSES_ROOT, \WMPCD, {KEY}, {KEY}, 

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\ed2k\DefaultIcon, , C:\Program Files\eMule\eMule.exe,0, 03-29-2006 07:33 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.3gp\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.3gpp\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.aif\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-131, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.aifc\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-131, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.aiff\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-131, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.cdda\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.dif\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-134, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.dv\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-134, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.mac\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-134, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.mov\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-137, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.mp4\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.mpg4\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.pct\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-136, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.pic\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-136, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.pict\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-136, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.pnt\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.pntg\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-134, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.qti\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-138, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.qtif\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\PictureViewer.exe,-138, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTime.sd2\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-130, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Classes\QuickTimePlayerExtension\DefaultIcon, , C:\Program Files\QuickTime\QuickTimePlayer.exe,-140, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Clients\Media\QuickTime Player\DefaultIcon, , C:\PROGRA~1\QUICKT~1\QuickTimePlayer.exe,-APPLICATION_ICON, 04-24-2006 05:54 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Magnet, Location, C:\Program Files\DC++\magnet.exe, 12-22-2005 05:30 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Multimedia\MPlayer2\Groups\Video\DVR-MS, RequiredFile, C:\WINDOWS\system32\enable.dvd, 02-15-2006 03:50 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Groups\Video\DVD, RequiredFile, C:\WINDOWS\system32\enable.dvd, 02-15-2006 03:50 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Groups\Video\DVR-MS, RequiredFile, C:\WINDOWS\system32\enable.dvd, 02-15-2006 03:50 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit, TemplateUsed, C:\WINDOWS\SEC8B2.tmp, 03-10-2006 08:10 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Mustek Systems\ScreenSaver\ParaSaver, Photo Path, C:\Program Files\BearPaw 2400TA Plus\Panel\Data\Saver.bmp, 03-27-2006 04:40 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Mustek Systems\ScreenSaver\PuzzSaver, Photo Path, C:\Program Files\BearPaw 2400TA Plus\Panel\Data\Saver.bmp, 03-27-2006 04:40 PM

HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Mustek Systems\ScreenSaver\SpotSaver, Photo Path, C:\Program Files\BearPaw 2400TA Plus\Panel\Data\Saver.bmp, 03-27-2006 04:40 PM

(Gblade) #4

??

Czemu to wklejasz ?

To wykrył RegCleaner tak ?

Możesz je skasować w regcleaner


(Kingpc) #5

Tak to wykrył RegCleaner. Moge to wszystko skasować tak?


(Gblade) #6

Tak, wpisy są już nieaktualne.


(Kingpc) #7

Moge to wszystko usunąć?

Skróciłem log-a bo temat się rozjechał

Pozdrawiam Gutek2222


(Bbieniol) #8

Powiem tak: przejrzyj ten temat --> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 963#274963 <-- poczytaj w nim o przeczyszczaniu rejestru i zrób to :slight_smile:


(Kingpc) #9

Tylko ja oytam czy moge to skasować bo niechce stracić jakiś plików!! A sprawdzałem to programem: RegSupreme Pro 1.2


(Bbieniol) #10

A ja Ci mówie, że automatycznie niepotrzebne wpisy usunie Ci Reg Cleaner :roll: i nie potrzeba żadnego przeglądania takich wyników :slight_smile:


(Kingpc) #11

Wiesz usuwalem przedtem wpisy w regclener i pozostały! Ten program je wykrył !!