Log - podejrzany svchost


(Grzegory) #1

Chodzi tu chyba o svchost bo zamula mi procesor na 100%


(Musg) #2

Nie nie.System zamula ci NewDotNet\newdotnet7_14.dll a poza tym masz troche trojanów i innych szpiegów

jest ok


(Av Progg) #3

Użyj:

Microsoft AntiSpyware

SpyDefence

Ad-Aware

SpyBot

Pobrane z:

http://securityresponse.symantec.com/av ... otnet.html

File names: 

Newdotnet3_88.dkk

Nnezt388.exe

NDNuninstall6_38.exe

tldctl2.inf

tldctl2.ocx

newdotnet6_38.dll

uninstall6_38.exe

4. To delete the value from the registry

Important: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified subkeys only. Read the document: How to make a backup of the Windows registry.


Click Start > Run. 

Type regedit 


Then click OK. 


Note: If the registry editor fails to open the risk may have modified the registry to prevent access to the registry editor. Security Response has developed a tool to resolve this problem. Download and run this tool, and then continue with the removal.Navigate to the subkey:


HEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunIn the right pane, delete the value:


"New.net Startup" = "rundll32 C:\Progra~1\Newdot~1\Newdot~1.dll, NewDotNetStartup"Navigate to and delete the subkeys:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Uninstall\New.net

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\New.net

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Tldctl2.Tldctl2c

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Tldctl2.Tldctl2c.1

HKEY_CLASSES_ROOT\Tldctl2.URLLink

HKEY_CLASSES_ROOT\Tldctl2.URLLink.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID

\{4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID

\{DD521A1D-1F98-11D4-9676-00E018981B9E}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Tldctl2.URLLink

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Tldctl2.URLLink.1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Explorer\Browser Helper Objects\{4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\ModuleUsage\C:/WINDOWS/Downloaded Program Files/tldctl2.ocxExit the Registry Editor

(Kacz2n) #4

Wklej log jeszcze raz, tylko tym razem bez takich przerw.


(Gutek) #5

Daj 2 log-i do innych od razu piszcie i proscie o2 logi z hijacka i sielenta

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989


(Igorenek) #6

Progg może byś się szarpnął chociaż na tłumaczenie? Skopiować ze strony Symantecu to ja też umiem :?


(Kuz5) #7

Nie przesadzasz troszke :?

Nie narzucaj (nie mów) komus co ma robić i o co prosić, jeżeli bedzie potrzebował któś loga np. silenta to o niego poprosi

Jeżeli bedzie sytuajcja (problem) wymagała wklejenia drugiego loga to sobie poprosze usera o wklejenie loga silenta - proste

Np; ten problem wymaga wklejenia dwóch logów :wink:

W Dodaj/Usun odinstaluj NewDotNet

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Wpisy 010 usuwasz programem LSPFix (wpisy jak i plik moga zniknąć po odinstalowaniu w/w aplikacji)

Odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik który chcesz usunąć i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish (plik który masz skasować to newdotnet5_40.dll )

Alt+ Ctrl+ Delete w Menu=>Widok=>Wybierz kolumny i zaznacz PID (idenfikator procesu), po numerku PID bedziesz wiedział o jakim numerku (PID) svchost zabiera najwiecej

Nastepnie Start=>Uruchom i wklej:

cmd /c tasklist /svc > Pulpit\tasklist.txt

Nastepnie klikasz OK (patrz obrazek niżej)

tasklist3zr.jpg

Po tej czynności na pulpicie pojawi ci sie dokument tekstowy tasklist.txt otwórz ten dokument nastepnie skopiuj i wklej jego zawartość na forum

No i wklej loga silenta:

Przeciez to szpec :x


(Grzegory) #8

Log z silenta:

"Silent Runners.vbs", revision 43, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"]

"Windows installer" = "C:\winstall.exe" [file not found]

"aupd" = "C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe" [file not found]

"PayTime" = "C:\WINDOWS\system32\paytime.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SiSUSBRG" = "C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"PowerS" = "C:\WINDOWS\PowerS.exe" ["prolink"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"odk_mon" = "e:\Programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe" ["FranmoSoft"]

"ezShieldProtector for Px" = "C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe" ["Easy Systems Japan Ltd."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"New.net Startup" = "rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s" [MS]

"BDMCon" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"" ["SOFTWIN S.R.L."]

"BDOESRV" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"" ["SOFTWIN SRL"]

"BDNewsAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852}\(Default) = "DAPHelper Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\DAP\DAPBHO.DLL" ["Speedbit Ltd."]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E}\(Default) = "URLLink" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_14.dll" ["New.net, Inc."]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = "Google Toolbar Helper" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" = "ICQ Lite Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{D653647D-D607-4DF6-A5B8-48D2BA195F7B}" = "BitDefender Antivirus v8"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdshelxt.dll" ["SOFTWIN S.R.L."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"SysTray.Exiv" = "{2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\cakeoemb.dll" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = " sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\7-Zip\7-zipn.dll" ["Igor Pavlov"]

BitDefender Antivirus v8\(Default) = "{D653647D-D607-4DF6-A5B8-48D2BA195F7B}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdshelxt.dll" ["SOFTWIN S.R.L."]

ClamWin\(Default) = "{65713842-C410-4f44-8383-BFE01A398C90}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\ClamWin\bin\ExpShell.dll" ["alch"]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\7-Zip\7-zipn.dll" ["Igor Pavlov"]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\7-Zip\7-zipn.dll" ["Igor Pavlov"]

BitDefender Antivirus v8\(Default) = "{D653647D-D607-4DF6-A5B8-48D2BA195F7B}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdshelxt.dll" ["SOFTWIN S.R.L."]

ClamWin\(Default) = "{65713842-C410-4f44-8383-BFE01A398C90}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\ClamWin\bin\ExpShell.dll" ["alch"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "Janusz" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Janusz\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"D-Link AirPlus" -> shortcut to: "C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe" ["D-Link"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_14.dll" ["New.net, Inc."]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_14.dll ["New.net, Inc."], 01 - 02, 19 - 20

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 03 - 05, 08 - 18

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 06 - 07Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{B863453A-26C3-4E1F-A54D-A2CD196348E9}\

"ButtonText" = "ICQ Lite"

"MenuText" = "ICQ Lite"

"Exec" = "E:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe" ["ICQ Ltd."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


BitDefender Communicator, XCOMM, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service" ["Softwin"]

BitDefender Scan Server, bdss, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service" [null data]

BitDefender Virus Shield, VSSERV, ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 70 seconds, including 18 seconds for message boxes)

Log z Hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:51:57, on 2006-01-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

E:\Programy\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

c:\program files\softwin\bitdefender8\bdmcon.exe

E:\Programy\DAP\DAP.EXE

E:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - E:\Programy\DAP\DAPBHO.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_14.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] e:\Programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\program files\softwin\bitdefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\system32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\Programy\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126292591957

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5ECE5951-C81C-4A65-B804-7332B03CDD1E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81DE9911-2A9D-4AEA-9963-9786B4F3CB83}: NameServer = 194.204.159.1

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - C:\WINDOWS\system32\cakeoemb.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

zaraz zrobie to co mówił kuz5

spybotem naprawiłem 6 problemów czyli zmiany rejestru stworzone przez dso exploit i małe tracking cookie webtrends live

microsoft antispy znalazł i zalecił

 • usunąć:

Twain Tech (Adware)

BackDoor.Galapop.A

Trojan.PayTime

SpySheriff

 • do kwarantanny wrzucił:

KaZaA (under investigation)

-zignorował

iMesh (software bundler)

NewDotNet

spydefense log:

CRITICAL OBJECTS 16

Memory items scanned

Files scanned

Scan duration 802

5367

16:36

Adware.DAP

Status: Ignored Online resources for this spyware

Adware.NDotNet

Status: Failed Online resources for this spyware

Adware.NewDotNet.C

Status: Removed Online resources for this spyware

P2P.iMesh.A

Status: Ignored Online resources for this spyware

P2P.iMesh.B

Status: Ignored Online resources for this spyware

P2P.KaZaA.A

Status: Ignored Online resources for this spyware

P2P.eDonkey

Status: Ignored Online resources for this spyware

Hijacker.CWS.A

Status: Removed Online resources for this spyware

Adware.DesktopSearch

Status: Removed Online resources for this spyware

Adware.RXToolbar

Status: Removed Online resources for this spyware

Adware.UCMore

Status: Removed Online resources for this spyware

BHO.VistaBar

Status: Removed Online resources for this spyware

Adware.Altnet

Status: Removed Online resources for this spyware

Adware.Conducent

Status: Removed Online resources for this spyware

Adware.PurityScan.A

Status: Removed Online resources for this spyware

Cookies

Status: Removed Online resources for this spyware

CRITICAL OBJECTS 7

Memory items scanned

Files scanned

Scan duration 809

5339

18:53

Adware.DAP

Status: Ignored Online resources for this spyware

Adware.NDotNet

Status: Failed Online resources for this spyware

Adware.NewDotNet.C

Status: Removed Online resources for this spyware

P2P.iMesh.A

Status: Ignored Online resources for this spyware

P2P.iMesh.B

Status: Ignored Online resources for this spyware

P2P.KaZaA.A

Status: Ignored Online resources for this spyware

P2P.eDonkey

Status: Ignored Online resources for this spyware

igorenek nie wkurzaj się tak bo rozumiem po angielsku

kuz5 w dodaj/usuń nie mam newdotnet, w trybie awaryjnym nie mogłem usnąć folderu newdotnet bo newdotnet7_14.dll w nim był używany, mogę usunąć go lspfix'em,

wkleiłem to cmd /c tasklist /svc > Pulpit\tasklist.txt i mój tasklist jest pusty

ale po zachoaniu komputera widzę że chyba wszystko wróciło do normy, dzięki za wszystko


(Kuz5) #9

Nic nie usunełeś, usuń to co kazałem w poćie wyżej i dopiero wklej oba logi


(Grzegory) #10

te co zaznaczyłeś mi na czerwono to nie mogłem ich znaleźć, włączyłem tryb awaryjny i takie tam ale nie było ich


(Gutek) #11

Wklej nowe logi poniewaz cos usuwales wiec nie wiadomo co zostalo - uuswales programami


(Grzegory) #12

sorryza to zamieszanie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:44:08, on 2006-01-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\PowerS.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

E:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

E:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

E:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] e:\Programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "E:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\Programy\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - E:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126292591957

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5ECE5951-C81C-4A65-B804-7332B03CDD1E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81DE9911-2A9D-4AEA-9963-9786B4F3CB83}: NameServer = 194.204.159.1

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll

O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - C:\WINDOWS\system32\cakeoemb.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

"Silent Runners.vbs", revision 43, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"NBJ" = ""C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"" ["Ahead Software AG"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SiSUSBRG" = "C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe" ["Silicon Integrated Systems Corp."]

"PowerS" = "C:\WINDOWS\PowerS.exe" ["prolink"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"odk_mon" = "e:\Programy\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe" ["FranmoSoft"]

"ezShieldProtector for Px" = "C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe" ["Easy Systems Japan Ltd."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"BDMCon" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe"" ["SOFTWIN S.R.L."]

"BDOESRV" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe"" ["SOFTWIN SRL"]

"BDNewsAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe"" [null data]

"gcasServ" = ""E:\Programy\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = "Google Toolbar Helper" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" = "ICQ Lite Shell Extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{D653647D-D607-4DF6-A5B8-48D2BA195F7B}" = "BitDefender Antivirus v8"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdshelxt.dll" ["SOFTWIN S.R.L."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}" = "Microsoft AntiSpyware Service Hook"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\Microsoft AntiSpyware\shellextension.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"SysTray.Exiv" = "{2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\cakeoemb.dll" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = " sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll sockspy.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\7-Zip\7-zipn.dll" ["Igor Pavlov"]

BitDefender Antivirus v8\(Default) = "{D653647D-D607-4DF6-A5B8-48D2BA195F7B}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdshelxt.dll" ["SOFTWIN S.R.L."]

ClamWin\(Default) = "{65713842-C410-4f44-8383-BFE01A398C90}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\ClamWin\bin\ExpShell.dll" ["alch"]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\7-Zip\7-zipn.dll" ["Igor Pavlov"]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "E:\Programy\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\7-Zip\7-zipn.dll" ["Igor Pavlov"]

BitDefender Antivirus v8\(Default) = "{D653647D-D607-4DF6-A5B8-48D2BA195F7B}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdshelxt.dll" ["SOFTWIN S.R.L."]

ClamWin\(Default) = "{65713842-C410-4f44-8383-BFE01A398C90}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "e:\Programy\ClamWin\bin\ExpShell.dll" ["alch"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "Janusz" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Janusz\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"D-Link AirPlus" -> shortcut to: "C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe" ["D-Link"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 16

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = "&Google" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{B863453A-26C3-4E1F-A54D-A2CD196348E9}\

"ButtonText" = "ICQ Lite"

"MenuText" = "ICQ Lite"

"Exec" = "E:\Programy\ICQLite\ICQLite.exe" ["ICQ Ltd."]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


BitDefender Communicator, XCOMM, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service" ["Softwin"]

BitDefender Scan Server, bdss, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service" [null data]

BitDefender Virus Shield, VSSERV, ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Monitor języka PJL\Driver = "PJLMON.DLL" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 41 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 35 seconds.

---------- (total run time: 122 seconds)

(Gutek) #13

zarty sobie robisz? Sa nowe wirusy i mutacje Sielnt jest dokladniejszym narzedziem gdyby od razu byly dwa logi np. wiadomo by bylo od razu czy to jakas nowa odmiana trojana czy VX2 itp. To nie narzucanie tylko prosba, ulatwi mi i niektorym prace :slight_smile:

Wracajac do logow

usun w trybie awaryjnym wpisy hijakciem a plik recznie

otworz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa