Log - Powolny start komputera


(Ghorwald) #1

Od jakiegoś czasu komputer wolno się uruchamia... Szukam przyczyny. Przejrzałem log i wydaje mi się, że tu jest wszystko dobrze. Dla pewności wklejam i proszę o rade eksperów.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:33:54, on 2006-11-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sterowniki urzadzen\Nero\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Sygare Personal Firewal\smc.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\RunDLL32.exe

C:\WINNT\TBPanel.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\PROGRA~1\BEZPIE~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Sterowniki urzadzen\Nero\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Multimedia\Odtwarzacze plikow audio i video\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\IrfanView\I_VIEW32.EXE

C:\Program Files\Narzedzia\Kompresory plikow\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Dom\USTAWI~1\Temp\Rar$EX66.875\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\INTERN~2\KLIENC~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINNT\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\BEZPIE~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Narzedzia\Tweak XP\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Sterowniki urzadzen\Nero\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\BEZPIE~1\SYGARE~1\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Multimedia\Odtwarzacze plikow audio i video\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\Narzedzia\Plikowe i dyskowe\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 -noicon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\Internet i Komunikacja\Akceleratory\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\Internet i Komunikacja\Akceleratory\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\Internet i Komunikacja\Akceleratory\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Sterowniki urzadzen\Nero\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Bezpieczenstwo\Sygare Personal Firewal\smc.exe

(Joan Sunshine) #2

W logu czysto.

Przejrzyj: Optymalizacja XP.

Wejdź: Start > uruchom > msconfig i w zakładce „Uruchamianie” odznacz, niepotrzebne według Ciebie, programy w autostarcie.

Pozdrawiam! :slight_smile:


(Ghorwald) #3

Dziękuję Panu ekspertowi. :wink:

Poczytam i zobaczymy co dalej.

Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do loga - z góry dziękuję.

Pozdrawiam.