Log - profilaktycznie po zainstalowaniu BearShare


(system) #1


(boczi) #2

Log czysty - nic szkodliwego nie widać :slight_smile: