LOG prośba o pomoc w wyłapaniu wirusa


(Aga Nie) #1

witam.

przeskanowałam komputra wszystkimi możliwymi programami i nic nie znajdują. a jednak coś musi być, ponieważ przy logowaniu na strone ing online przekierowuje na jakąś podejrzaną (telefon do banku potwierdził).

poza tym nie można obejrzeć filmów itp. , po 20 minutach sie wiesza, zawiesza się też internet po jakimś czasie. bardzo proszę o pomoc- moje "umiejętności" kończą się na skanowaniu :oops: nie wiem co dalej. z góry dziękuję za wszelką pomoc .

log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:08:34, on 2007-03-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\paprotny\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [Creative WebCam Tray] C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Converter Registry Controller] "C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\RegistryController.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDFConverterReminder] "C:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\EReg.exe" -r "C:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\ereg.ini"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Art Plus Wallpaper Calendar] "C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe" /a

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\IEShellExt.dll /100

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{98605A35-2A31-47AA-8ED8-2AD7F1169626}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D378AFB9-CC0D-4C85-B20C-6041064B6E35}: NameServer = 194.204.159.1,80.48.201.11

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


[code]

(adam9870) #2

Usuń wpisy HJT.

Pokaż log z SilentRunners oraz dwa logi z Gmer'a wykonane przy takich ustawieniach:

  1. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone wszystko oprócz Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

  2. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone tylko Usługi i Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

Jeśli wszystkie logi nie zmieszczą się bezpośrednio do posta, to umieść je w jakimś serwisie hostingowym jako pliki *.txt, a tu tylko zlinkuj.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=96929


(Aga Nie) #3

dziekuję za pomoc wklejam silenta, gmera muszę zlinkować. to trochę potrwa :smiley:

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Art Plus Wallpaper Calendar" = ""C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\wallpaper.exe" /a" ["Art Plus Marketing & Publishing"]

"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."]

"RemoteCenter" = "C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SBDrvDet" = "C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r" ["Creative Technology Ltd"]

"Creative WebCam Tray" = "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CAMTRAY.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"MULTIMEDIA KEYBOARD" = "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe" ["Netropa Corp."]

"HP Software Update" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"HP Component Manager" = ""C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" ["HP"]

"DeviceDiscovery" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" ["Hewlett-Packard"]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"CTHelper" = "CTHELPER.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"AsioReg" = "REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL" [MS]

"UpdReg" = "C:\WINDOWS\UpdReg.EXE" ["Creative Technology Ltd."]

"NVMixerTray" = ""C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"" ["NVIDIA Corporation"]

"CTSysVol" = "C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r" ["Creative Technology Ltd"]

"CTDVDDET" = "C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"InCD" = "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" ["Ahead Software AG"]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"(Default)" = "(empty string)" [file not found]

"Sony Ericsson PC Suite" = ""C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]

"Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"

"PDF Converter Registry Controller" = ""C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\RegistryController.exe"" ["ScanSoft, Inc."]

"PDFConverterReminder" = ""C:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\EReg.exe" -r "C:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\ereg.ini"" ["ScanSoft, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1}\(Default) = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "CNisExtBho Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

                   \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

{BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}\(Default) = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "CNavExtBho Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

                   \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

  -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

  -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

  -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

  -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

  -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

  -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

  -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"

  -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Ahead Software, Karlsbad, Germany"]

"{A5110426-177D-4e08-AB3F-785F10B4439C}" = "Sony Ericsson File Manager"

  -> {HKLM...CLSID} = "Sony Ericsson File Manager"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\File Manager\fmgrgui.dll" ["Sony Ericsson Mobile Communications AB"]

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension"

  -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

"{71F3F4F2-CF91-478a-B0DA-54847FF1BC3A}" = "ScanSoft PDF Converter Shell Extension"

  -> {HKLM...CLSID} = "ScanSoft PDF Converter Shell Extension"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\ShellExt.dll" ["ScanSoft, Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

  -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}"

  -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-CE1D4F6C35B2}"

  -> {HKLM...CLSID} = "IEContextMenu Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

  -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

  -> {HKLM...CLSID} = "WinZip"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing, Inc."]


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}"

  -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Ctrl+Alt+Del Options|

Remove Task Manager}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Program Files\Art Plus\Wallpaper5\apwall.bmp"Startup items in "paprotny" & "All Users" startup folders:

----------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe" [" "]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]

"Norton AntiVirus - Skanuj komputer - paprotny" -> launches: "C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe /task:"C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 23

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}"

  -> {HKLM...CLSID} = "Norton AntiVirus"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}"

  -> {HKLM...CLSID} = "Norton Internet Security"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

  -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

                   \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}"

  -> {HKLM...CLSID} = "Norton Internet Security"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

  -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" [file not found]

"{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}"

  -> {HKLM...CLSID} = "Norton AntiVirus"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

  -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

                   \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security"

  -> {HKLM...CLSID} = "Norton Internet Security"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"

  -> {HKLM...CLSID} = "Norton AntiVirus"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

                   \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"

Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

  -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

                   \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]

InCD File System Service, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["AHEAD Software"]

ISSvc, ISSVC, ""C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe"" ["Symantec Corporation"]

LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

Netropa NHK Server, nhksrv, "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe" [null data]

Norton AntiVirus Auto-Protect Service, navapsvc, ""C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Remote Procedure Call (RPC) Extensions, gb, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.dll" [null data]}

Symantec Core LC, Symantec Core LC, "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe" ["Symantec Corporation"]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Network Drivers Service, SNDSrvc, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Network Proxy, ccProxy, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec SPBBCSvc, SPBBCSvc, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Keyboard Driver Filters:

------------------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\

"UpperFilters" = <> "msikbd2k" ["Netropa Corporation"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzlnt09\Driver = "hpzlnt09.dll" ["HP"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

  launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

  took 36 seconds.

---------- (total run time: 89 seconds)

Złączono Posta : 05.03.2007 (Pon) 23:47

oki :wink: ponieważ robiłam to pierwszy raz w życiu, nie wiem który link jest właściwy . w razie klapy proszę o wyrozumiałość i podpowiedź . dziękuję serdecznie


(adam9870) #4

Wystartuj do trybu awaryjnego Windows => wybierz start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:


(Aga Nie) #5

dziękuję za podpowiedzi. niestety musiałam poradzić sobie inaczej - komputer za bardzo szwankował. pozdrawiam. :wink:


(Kuz5) #6

Proszę zmienić tytuł tematu na konkretny

Możesz jaśniej ??

Rozwiązałeś już problem ??


(Aga Nie) #7

tak. rozwiązałam już problem. dzięki za pomoc


(Gutek) #8

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222