Log-prośba o sprawdzenie :)


(Btw Men) #1

Witam,

Proszę o sprawdzenie loga, używam LimeWire, podobno podczas instalki, instaluje sie szpieg. Nie mam żadnych problemów z komputerem, wklejam log żeby się uspokoić, przewrażliwiony jestem na punkcie bezpieczeństwa :slight_smile: Za sprawdzenie z góry dziękuje.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:36:37, on 2005-07-25

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\GaduGadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe

C:\Program Files\HijackThis 1.99.1\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\GaduGadu\Gadu-Gadu\PowerGG.exe"

O4 - Startup: SysInfoMyWork.lnk = C:\Program Files\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.com/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

(boczi) #2

Podobno wersja Basic instaluje syfa Text iLookup.

Poczytaj temat:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=16449

Co do loga, to jest on czysty.


(Btw Men) #3

Właśnie dlatego wkleiłem loga, bo natknąłem się na ten link boczi , zamieściłeś go w innym topicu. Log czysty, czy jest jakaś inna metoda, żeby sprawdzić czy nie mam tego syfa. Nie widze nic niepokającego, jednak chciałbym być pewny chociaż na 99 % :slight_smile:


(boczi) #4

Skan Ad-Aware, Spybot Search&Destroy +rady z tamtego topica, a najlepiej wywal ten program i zainstaluj jakąś alternatywę dla tej aplikacji.

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=46


(Qbek50) #5

czytać, czytać i jeszcze raz czytać:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989


(aju) #6

możesz przeskanować system:

adaware, spybot 1.4 , panda activescan, ewentualnie jeszcze microsoft antispyware - wszystko co znajdzie usuwasz i mozesz spac spokojnie


(Btw Men) #7

Spybot i Ad-Aware nic nie znajdują, detektyw poczytam :slight_smile:

Update: aju używam tych o których napisałeś, do tego skanery Mks_vir i BitDefender.