LOG - proszę o pomoc


(Ryb Ka) #1

Witam,

Problem:

-komp się sam restartuje- wyskakuje okienko z informacją o zamykaniu systemu, odliczanie i restart

  • komputer bardzo zwalnia

Mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 23:15:25, on 2005-10-20 

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE 

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe 

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

C:\WINDOWS\system32\dumprep.exe 

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe 

C:\Program Files\Trust\Easy Webscan 19200\ScanPanel\ScnPanel.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe 

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe 

C:\Documents and Settings\nn\Pulpit\HijackThis1991.exe 

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe 


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\watch.exe 

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe 

O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\Program Files\Trust\Easy Webscan 19200\ScanPanel\ScnPanel.exe 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1129234475553 

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab 

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{08849C2F-E15E-406D-B312-ACF5E170AB60}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe 

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe 

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE 

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

(Edgarmks) #2

pphilips Nie znasz sie to nie doradzaj. Proszę nie usuwać tych wpisów tylko poczekac na ludzi którzy sie na tym znają :!:


(Kosior6) #3

kiedy wyskoczy ci to okienko wejdz w uruchom i wpisz

shutdown -a

okienko z odliczaniem czasu zniknie a z pewnościa jest to wirus Saseer lub Blaster


(Edgarmks) #4

Zobacz który too komunikat http://www.error.xp.pl


(Ryb Ka) #5

Nie usuwałam :slight_smile:

Sprawdziłam, naprawiłam

Dzięki wielkie! !!

:calus: