LOG - prosze o sprawdzenie


(system) #1

Oto moj log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:55:00, on 2005-07-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

D:\Programy\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

d:\Programy\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\TotalCommander\TOTALCMD.EXE

D:\Programy\HiJackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://r.office.microsoft.com/r/rlidOfficeUpdate?clid=1045

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\Programy\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - D:\Programy\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - d:\Programy\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "d:\Programy\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "d:\Programy\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - D:\Programy\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://d:\Programy\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://d:\Programy\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://d:\Programy\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://d:\Programy\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - D:\Programy\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - d:\Programy\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119707905921

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AE13CBE7-9CCA-4F82-BB60-E709FD13A796}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34,212.191.132.126,193.110.121.20

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - d:\Programy\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Dzieki wielkie za pomoc.


(Musg) #2

no log fajny ale co cie nakłoniło do podania go na forum?


(boczi) #3

Log masz czysty.

Czy masz jakiś problem z systemem, że go wklejasz? :?

Całkowicie czysto, możesz odznaczyć nwiz.exe ze Start -> uruchom -> msconfig zakładka uruchamianie.


(Sunna) #4

A za co ten plik odpowiada ? nwiz.exe


(Qbek50) #5

to proces NVidii, a dokładnie manadzer wirtualnych pulpitów


(system) #6

mialem problemy z emule. myslalem ze moze jakis cholerny wpis ze spyware tu siedzi, ale z tego co piszecie jest czysty. Dzieki.

P.S. Problem z emule juz rozwiazalem :slight_smile: