Log - prosze o sprawdzenie


(Pyra20) #1


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Pyra20) #3

po małym czysczeniu, jeszcze musi sobie kolo przeskanowć nortonem i się zobaczy a narazie :


(Gutek) #4

usuń hijackiem :stuck_out_tongue:

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.

XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.