LOG - proszę o sprawdzenie


(Bicki) #1

Zależy mi na maksymalizacji wydajności. Wszystko co zbędne chciałbym usunąc.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:33:15, on 2005-11-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\FIREFO~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\Marek\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.p2p-load.de/share

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.p2p-load.de/share

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.google.de

O1 - Hosts: 195.158.172.121 google.de

O1 - Hosts: 195.158.172.121 googl.de

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.googl.de

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.google.at

O1 - Hosts: 195.158.172.121 google.at

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.google.ch

O1 - Hosts: 195.158.172.121 google.ch

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.google.nl

O1 - Hosts: 195.158.172.121 google.nl

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.google.se

O1 - Hosts: 195.158.172.121 google.se

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.googl.at

O1 - Hosts: 195.158.172.121 googl.at

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.googl.ch

O1 - Hosts: 195.158.172.121 googl.ch

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.googl.nl

O1 - Hosts: 195.158.172.121 googl.nl

O1 - Hosts: 195.158.172.121 www.googl.se

O1 - Hosts: 195.158.172.121 googl.se

O1 - Hosts: 195.158.172.121 auto.search.msn.de

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/intl/de/ads/

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/imghp?hl=de&tab=wi

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://groups.google.de/grphp?hl=de&tab=wg

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/dirhp?hl=de&tab=wd

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://news.google.de/nwshp?hl=de&tab=wn

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://froogle.google.de/frghp?hl=de&tab=wf

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/intl/de/options/

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/advanced_search?hl=de

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/preferences?hl=de

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/language_tools?hl=de

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/services/

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.de/intl/de/about.html

O1 - Hosts: 66.249.85.99 http://www.google.com/ncr

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1111657724406

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: BlackMoon FTP Service (BMFTP-RELEASE) - Selom Ofori - C:\Program Files\BlackMoon FTP Server\FTPService.exe

O23 - Service: BMFTPRealTimeStats - Selom Ofori - C:\Program Files\BlackMoon FTP Server\3rdParty\BMFTPRealTimeStats.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

wpisy usun hijackiem

2 pierwsze wpisy: Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.

3 wpis: Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.

4 wpis: Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkuj Check for updates automatically.

5 wpis: w ustawienaich gg możesz wyłączyć start z kompem programu


(Bicki) #3

Dziękuję… :slight_smile: