Log prosze o sprawdzenie


(Megii84x) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:07:33, on 02.12.2005

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe

C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Programme\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\Programme\QuickTime\qttask.exe

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\WINDOWS\LTSMMSG.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Startmenü\Programme\Autostart\WLM.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\inne dok\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programme\Opera\Opera.exe

C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Lokale Einstellungen\Temp\Temporäres Verzeichnis 20 für hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQToolbar\toolbaru.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQToolbar\toolbaru.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Programme\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [OfficeGuard RegChecker] "C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\inne dok\ogrc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVPCC] "C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\inne dok\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Programme\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Programme\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Programme\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [LTSMMSG] LTSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [87mk8hr0] C:\WINDOWS\System32\87mk8hr0.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wpkontakt] C:\Programme\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [leeman] C:\WINDOWS\System32\leeman.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\inne dok\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\DOKUME~1\Julia\Desktop\GOSIA-~1\INNEDO~1\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AOLMIcon] C:\Programme\Gemeinsame Dateien\aolshare\AOLMIcon.exe

O4 - Startup: WLM.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Recherchieren - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Dokumente und Einstellungen\Thomas\Eigene Dateien\Eigene Downloads\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.medion.com/

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_20.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_17.cab

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/wl/activex/EPUWALControl_v1-0-3-18.cab

O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_16.cab

O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_19.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_18.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_34.cab

O16 - DPF: {E23FABEE-12E3-33DA-DA12-195DAC123984} (GameDesire Mahjong) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/mahjong_2_0_0_18.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Programme\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\inne dok\avpcc.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Programme\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Dokumente und Einstellungen\Julia\Desktop\gosia-dok\inne dok\avpm.exe" /Service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: WAN Miniport (ATW) Service (WANMiniportService) - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\wanmpsvc.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Poczytaj o usuwaniuSpySheriff


(Megii84x) #3

(Gutek) #4

Odinstaluj i usuń jeszcze:


(Megii84x) #5

(Gutek) #6

Ok log, czytso :wink:


(Megii84x) #7

dzieki za pomoc…czy da sie jeszcze cos zrobic zeby mi tak nie zamulal?


(Gutek) #8

Trzeba było napisać szybciej:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

XP-Antispy odinstaluj messengera, zaznacz opcję w ustawieniach.

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe, zrób tak jeżeli nie używasz innych języków przy pisaniu.

Start >>> Programy >>> Autostart >>> kasacja z prawokliku.


(Megii84x) #9

chyba troche mi to zajmie czasu bo jestem za granica i mam niemieckie oprogramowanie a nie znam sie na tym az tak dobrze…ale w razie czego bede sie pytac dalej :wink:

Złączono Posta : 03.12.2005 (Sob) 19:48

wpisy wylaczone,messenger odinstalowany,w panelu zostawilam tak jak jest,WLM.exe nie dalo sie skasowac

moj obecny log


(Kuz5) #10

Nie wiem dlaczego kolega kazał ci to usunąć, ten wpis jest ok

Możesz go przywrócić:

Odpal HijackThis=>View the list of backups=>Następnie zaznaczasz wpis który skasowałeś i klikasz Restore

Zostaw to w spokoju

Log masz ok


(Megii84x) #11

kliknelam tam w hijack this ale tam nic nie ma…a laptop jak mulil tak muli nadal


(Gutek) #12

nie miałes kasować - jedynie skrót zlikwidować

z realem nie wiem sam - zmęczenie, ale dział Real?

Defragmentacja była robiona?


(Megii84x) #13

nie wiem czy byla robiona, to nie jest moj laptop, zostal mi on tylko wypozyczony, nie chce tu sama nic robic,nie chce nic pomieszac…nie znam sie za bardzo na tym(dlatego poprosilam o pomoc) a na dodatek mam niemieckie oprogramowanie tym bardziej mi jest ciezko w czymkolwiek grzebac bo jednak nie znam az tak dobrze tego "fachowego komputerowego slownictwa"po niemiecku…pracuje tylko na dokumentach,uzywam gg ,netu i nic wiecej nie jest mi potrzebne do szczescia :wink: ale jednak sie ciezko pracuje jak tu to wszystko zamula tak …