Log prosze o sprawdznie - mam problem z u.exe


(system) #1

Witam czy mógłby ktoś mi pomóc z trojanem u.exe.

Zrobiłem log z combofixa:

ComboFix 09-03-06.02 - Rado 2009-03-10 21:24:25.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.1023.578 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: c:\documents and settings\Rado\Pulpit\ComboFix.exe

AV: avast! antivirus 4.8.1335 [VPS 090310-0] *On-access scanning enabled* (Updated)

* Utworzono nowy punkt przywracania

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Autorun.inf

c:\windows\system32\AutoRun.inf

D:\Autorun.inf

E:\Autorun.inf

F:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sterowniki/Usługi )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_OULTRAF

-------\Service_oUltraf

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-02-10 do 2009-03-10 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-10 17:37 . 2009-03-10 17:37

2009-03-10 15:52 . 2009-03-10 15:52 8,192 --ahs---- c:\windows\system32\Thumbs.db

2009-03-09 22:37 . 2009-03-08 11:15 108,446 -r-hs---- C:\i.com

2009-02-19 12:10 . 2009-02-19 12:10

2009-02-19 12:09 . 2009-02-19 12:09

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-10 20:26 --------- d-----w c:\program files\Kalendarz XP

2009-03-10 20:22 --------- d-----w c:\documents and settings\Rado\Dane aplikacji\Skype

2009-02-20 06:11 --------- d-----w c:\program files\Spybot - Search & Destroy

2009-02-20 06:11 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Dane aplikacji\Spybot - Search & Destroy

2008-10-14 16:42 32,768 --sha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008101420081015\index.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"updateMgr"="c:\program files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" [2006-03-30 313472]

"SpybotSD TeaTimer"="c:\program files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2009-01-26 2144088]

"Nowe Gadu-Gadu"="c:\program files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe" [2009-02-16 9302632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"RaidTool"="c:\program files\VIA\RAID\raid_tool.exe" [2005-02-25 589824]

"ATIPTA"="c:\program files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-04-28 344064]

"SynTPLpr"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" [2005-03-18 98393]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2005-03-18 688217]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"InstantOn"="c:\program files\CyberLink\PowerCinema Linux\ion_install.exe" [2005-05-11 93640]

"avast!"="c:\progra~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2009-02-05 81000]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAShCut.exe" [2004-10-27 c:\windows\system32\HdAShCut.exe]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2005-03-10 c:\windows\SOUNDMAN.EXE]

"AlcWzrd"="ALCWZRD.EXE" [2005-03-10 c:\windows\ALCWZRD.EXE]

"Alcmtr"="ALCMTR.EXE" [2005-03-10 c:\windows\ALCMTR.EXE]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Kalendarz XP.lnk - c:\program files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe [2007-06-07 882176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.X264"= x264vfw.dll

"VIDC.HFYU"= huffyuv.dll

"vidc.i263"= i263_32.drv

"msacm.l3fhg"= mp3fhg.acm

"msacm.imc"= imc32.acm

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"c:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"c:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashAvast.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe"=

"c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe"=

"e:\GRA\Launcher.exe"=

"c:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-04-01 114768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-04-01 20560]

R3 Slazldrv;SmartLink AMR_PCI Driver;c:\windows\system32\drivers\SLDRV\slazldrv.sys [2007-06-07 230448]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{116b7e1a-19c5-11dc-a398-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - v.cmd

\Shell\explore\Command - v.cmd

\Shell\open\Command - v.cmd

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{1c59ac6a-99e7-11dc-a46e-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - EXPLORER.EXE

\Shell\explore\Command - EXPLORER.EXE

\Shell\open\Command - EXPLORER.EXE

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{1fb66b32-3fb9-11dd-a5bb-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - H:\LaunchU3.exe -a

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{31eb5d08-1624-11dd-a55a-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - EXPLORER.EXE

\Shell\explore\Command - EXPLORER.EXE

\Shell\open\Command - EXPLORER.EXE

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{4af9a290-a8dd-11dc-a488-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - EXPLORER.EXE

\Shell\explore\Command - EXPLORER.EXE

\Shell\open\Command - EXPLORER.EXE

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{ae7482bf-2ed0-11dc-a3ba-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - v.cmd

\Shell\explore\Command - v.cmd

\Shell\open\Command - v.cmd

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{bddb65c3-497f-11dc-a3f8-0012f0596f0e}]

\Shell\AutoRun\command - EXPLORER.EXE

\Shell\explore\Command - EXPLORER.EXE

\Shell\open\Command - EXPLORER.EXE

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

Notify-AtiExtEvent - (no file)

.

------- Skan uzupełniający -------

.

IE: E&ksport do programu Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: mks.com.pl\www

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Rado\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\xyw4vgdy.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Allegro

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.wp.pl

FF - component: c:\program files\Real\RealPlayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-10 21:28:14

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

c:\windows\system32\ati2evxx.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

c:\program files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\slserv.exe

c:\windows\system32\wdfmgr.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\system32\wbem\wmiapsrv.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-03-10 21:31:00 - komputer został uruchomiony ponownie

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-10 20:30:58

Przed: 2 789 040 128 bajtów wolnych

Po: 2,793,234,432 bajtów wolnych

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect

163 --- E O F --- 2009-02-25 14:19:29


(huber2t) #2

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tych programów

Wklej do notatnika:

File::

C:\i.com

D:\i.com

E:\i.com

F:\i.com


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(system) #3

ok.

Czy combofix sam mógł usunąć trojany u.exe?

-- Dodane 10.03.2009 (Wt) 22:04 --

http://www.wklej.org/id/62673/


(huber2t) #4

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C:\Qoobox oraz Combofix , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum