Log przyjaciółki - prosiłabym o sprawdzenie


(zaczarowany pierniczek) #1

Wyskoczyło jej ostrzeżenie, że ma reklamiarza.

Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:03:40, on 2005-06-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\mouse32a.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\NATALKA\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\NATALKA\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [myzjqbhbq] C:\WINDOWS\System32\rhinzbsh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\NATALKA\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=4ee1cae38ba3878e9eecabd7ed570ec56d32d820ee236f08cd80640c904e40287d54696570d0340c3432e4069acbf04ca9281b7f4b:d9153716a5b53d9922b36b447e607517

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c11.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/CursorManiaInitialSetup1.0.0.6.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AD1D614-8144-4A82-8AE8-643DD46DE7F6}: NameServer = 195.136.186.2,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9FBB293-F2DF-4574-8365-69D33AA69288}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Musg) #2

znasz sposob usuwania?

pogrubione leci recznie z kompa

media wywalasz z dodaj/usun

bez screna sie nie obejdzie :slight_smile:

kosmetyką zajmiemy sie pozniej :smiley: :smiley:


(boczi) #3

Wyłącz przywracanie systemu i w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania systemu uruchamiasz komputer.

W Hijacku kasujesz następujące wpisy:

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

Czy używałeś MCafee? To prawdopodobnie wpis, który został.

O3 - Toolbar: (no name) - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - (no file)

Kosmetyczna kasacja wpisu po errorze systemu:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Jeśli znajdziesz plik C:\WINDOWS\System32\ rhinzbsh.exe na dysku, usuwasz go ręcznie. Jeśli nie, robisz ręczną kasację wpisu z Hijacka:

O4 - HKLM\..\Run: [myzjqbhbq] C:\WINDOWS\System32\rhinzbsh.exe

Tutaj robisz tak samo, w tym wypadku skasuj cały folder: C:\Program Files\ Media Access \MediaAccK.exe Jeśli go nie będzie, po prostu usuwasz wpis z Hijacka:

O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

Kasacja szkodliwych kontrolek:

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=4ee1cae38ba3878e9eecabd7ed570 ec56d32d820ee236f08cd80640c904e40287d54696570d0340c3432e4069acbf04ca9281b7f4b:d9 153716a5b53d9922b36b447e607517

   	O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c11.cab

   	O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/CursorManiaInitialSetup1.0.0 .6.cab

Po czynnościach nowy log, będziesz musiał zainstalować firewalla i SP2. A właściwie, przyjaciółka. :wink:


(zaczarowany pierniczek) #4

Nie bardzo, ona tymbardziej nie będzie wiedzieć jak to zrobić.

http://members.lycos.co.uk/nuda1/wirek.bmp - screen


(Kuz5) #5

Zaznaczasz wpis i klikasz fix checked a pliki zaznaczone pogrubiona czcionka usuwasz recznie z dysku.


(boczi) #6

Więc katalog C:\WINDOWS\Downloaded Program Files opróżniasz cały.

Przez Hijacka:

"Zaptaszasz" dane wpisy i klikasz Fix.

Pozostałe - usuwasz ręcznie, czyli na pliku klikasz Shift+Delete lub Delete by go usunąć. Jeśli stawia opory, sprawdź, czy działa w procesach, w Menedżerze Zadań. Wyłącz go. Jeśli dalej będą problemy, używasz KillBoxa.

Odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklejasz daną ścieżkę, np:

C:\WINDOWS\System32\rhinzbsh.exe

następnie program będzie pytał o restart (oczywiście zgadzasz się).


(Musg) #7

tu nie ma powodu do paniki

Czyscisz log panienki tak jak podalem powyzej

i reklamiarz zniknie--tylko pamietaj o podaniu loga po czyszczeniu

dodatkowo podpowiedz dziewczynie by zainstalowała koniecznie

wwdc

i niech pozamyka wszystkie porty

chyba ,ze ma mozliwosc pobrania minimum sp1?


(zaczarowany pierniczek) #8

Dopiero teraz u niej jestem, kolejny log (chyba przeczyszczony)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:56:33, on 2005-06-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\mouse32a.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Documents and Settings\NATALKA\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\NATALKA\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMBROWSEMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\mouse32a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\NATALKA\Pulpit\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AD1D614-8144-4A82-8AE8-643DD46DE7F6}: NameServer = 195.136.186.2,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9FBB293-F2DF-4574-8365-69D33AA69288}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #9

Log masz czysty :wink:

Zainstaluj sp2


(Gutek) #10

Ok ale jesteście panowie nie konsekwentni, najpierw krzyczycie a teraz zostawiacie :smiley:

niegrooźna Alexa usuń hijackiem wpisy

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te 2 wpisy.

Komunikatory daruję :stuck_out_tongue:

tą usługę też można wyłączyć(w Usługach systemu) :smiley: