Log - Przymulony komp


(Filipsko) #1

Przy uruchamianiu komp nie reaguje. myszka chodzi 3 klatki na sekundę. Czy wszystko ok z logiem?

Co to jest to intel 32/ IDriverT.exe?


(Kacz2n) #2

Start ->: Uruchom -> wpisz services.msc -> Zatrzymaj usługę hpdj -> usuń plik hpdj.