Log ---> Restart kompa + wolne wczytywanie


(kennex) #1

Proszę o sprawdzenie loga, przyczyny jw.:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:09:51, on 2006-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\CursorXP\CursorXP.exe

C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

D:\Downloads\Programy\Everest Ultimate 3\everest.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\PROGRA~1\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\PROGRAM FILES\FRAPS\FRAPS.EXE

C:\Program Files\Radeon Omega Drivers\v3.8.291\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\BlackICE\blackd.exe

C:\Program Files\BlackICE\rapapp.exe

C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

C:\Program Files\BlackICE\blackice.exe

F:\Heroes III\RegisterSOD\Remind32.exe

C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\User\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kurnik.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = <*KenneX*>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Steganos Internet Anonym - {00000000-5736-4205-0008-2fe89c996183} - c:\program files\steganos internet anonym 7\sia7iep.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\Stardock\Object Desktop\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ATI Overclocking Utility] C:\Program Files\ATITool\ATITool.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EVEREST Ultimate Edition 2006] D:\Downloads\Programy\Everest Ultimate 3\everest.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] C:\PROGRAM FILES\FRAPS\FRAPS.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Radeon Omega Drivers\v3.8.291\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: H3 The Shadow of Death(TM).lnk = F:\Heroes III\RegisterSOD\Remind32.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BlackICE PC Protection.lnk = C:\Program Files\BlackICE\blackice.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1156692836937

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1156696181375

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{75E5B526-FC7B-4C5F-8AA1-1C129642BA90}: NameServer = 10.0.0.138,10.0.0.148

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlackICE - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\BlackICE\blackd.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: RapApp - Internet Security Systems, Inc. - C:\Program Files\BlackICE\rapapp.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Registry Defragmentation\RegManServ.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

(adam9870) #2

Czy masz jeszcze Yahoo! Toolbar? Jeśli nie to skasuj:

Poza tym log masz ok.

Kiedy Ci się restartuje komputer? Podczas robienia czegoś konkretnego? A może coś ostatnio wymieniałeś, zmieniałeś sterowniki albo np. temperatury są za wysokie - pokaż na forum i podaj konfigurację sprzętową komputera.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

Wejdź do panelu sterowania >>> narzędzia administracyjne >>> Zarządzanie komputerem >>> podgląd zdarzeń. Tutaj powinny być jakieś błędy, które przedstaw.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=46412

Poczytaj: Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.