Log scanera ON-line


(Momobep) #1

Co dalej?Otoz przeskanowalem sobie dysk C skanerem online ze strony

http://www.windowsecurity.com/trojanscan/trojanscan.asp !Oto co mi powychodziło:

mateusz.JPG

Co ja mam teraz robic?Moje programy Antyvirowe nic nie wyszukuja!Poradzcie mi!HELP!!A tutaj jest moj log!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:27:20, on 2005-05-04

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ZZ\Moje dokumenty\Moja muzyka\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.newgenlook.info/ad/ad0278/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.newgenlook.info/ad/ad0278/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [Lexmark 2200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM..\Run: [AVSCHED32] C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE /min

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Microsoft AntiSpyware helper - {10E0E6D2-B64B-4D61-B477-811235EE90FF} - (no file) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Microsoft AntiSpyware helper - {10E0E6D2-B64B-4D61-B477-811235EE90FF} - (no file) (HKCU)

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/viru ... ebscan.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne ... tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)


(wieszak) #2

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

Wywal

Hmm dlaczego masz dwa antywiry :?

A i jeszcze to :smiley:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.newgenlook.info/ad/ad0278/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.newgenlook.info/ad/ad0278/


(Kuz5) #3

Wywal jeszcze to:

Masz Microsoft AntiSpyware jeżeli nie to usuń resztki po nim.

Wywal wszystko co ci pokazał ręcznie z dysku (wszystko robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje


(Momobep) #4

1.A to co kazał mi zrobic wieszak to mam tez zrobic w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem?

2.Mam pousuwac wszystko w folderze TEMP?Tam jest strasznie duzo rzeczy!Czy na 100% mam pousuwac wszystko z tego katalogu??A tak pozatym co znajduje sie w tym katalogu?


(Kuz5) #5

Tak

Tak bez obaw usuń wszystko co sie tam znajduje


(Momobep) #6

CHyba nic nie pomogło.Zobaczcie na loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:51:32, on 2005-05-04

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AvltMain.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\S-1-5-18\c3d1ac703af22ad23576d007bc6ee098\update\update.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Programik\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.newgenlook.info/ad/ad0278/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM..\Run: [Lexmark 2200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\RunOnce: [delus] C:\DOCUME~1\ZZ\USTAWI~1\Temp\delus.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/viru ... ebscan.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.ne ... tector.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)


(wieszak) #7

O4 - HKLM..\RunOnce: [delus] C:\DOCUME~1\ZZ\USTAWI~1\Temp\delus.exe

To nowy śmieć którego nie było w tamtym logu aut

A czy zrobiłeś wszystko dokładnie ?