Log so sprawdzenia


(Asherin) #1

co jakis czas po podłączeniu do sieci system sie wyłącza / rozpoczyna sie odliczanie / z powodu nieznanego błędu

kilka programów wygląda na podejrzane, ale ktos sprytniejszy powinien wydac opinie na ten temat.

zatem prosze o pomoc:

oto log


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw).

Skasuj zaznaczony plik w awaryjnym. A wpis w HijackThis.

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus możesz z SilentRunners.


(Asherin) #3

dzieki za szybka odpowiedz.

zrobilem co kazales.

oto ponowny log


(Gblade) #4

skasuj wpisy hijackiem i wklej loga z silent runners


(Asherin) #5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:30:23, on 2006-07-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

C:\Documents and Settings\oswald\Pulpit\WIR\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" --confdir=home

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{817E22ED-1A02-4BBA-91EB-85A425193A44}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - The Firebird Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

( z silenta raportu ni ebedzie juz dzisiaj )

dzieki


(Mayster X) #6

Jest ok :slight_smile: