LOG | Spowolnienie komputera i łącza


(Bartonn) #1

Informacje:

Neo+ 512, 1024mb DDR, PIV 2.8, HDD 160Gb+180GB

Kilka dni temu wygasła mi subskrypcja na produkty Nortona, więc zacząłem szukać alternatywnych rozwiązań. Najpierw używałem Kasperskiego jednak po problemach, które poczatkowo łączyłem z nim (wrażenie zapchanego łącza, zawieszanie się komputera) zmieniłego go na BitDefendera i przy nim jestem do teraz.

Wydaje się jednak, że to nie Kaspersky był przyczną problemu, bo w dalszym ciągu:

a.) są chwile, gdy łącze działa niczym modemowe, po czym wraca do normalnej szybkości. Generalnie zauwazyłem dłuższe ładowanie wszystkich stron oraz podwyższeniu się pingu w grach np. CS

b.) po nieokreślonym czasie pracy komputera dochodzi do sytuacji, kiedy np. podczas oglądania filmu lub grania komputer sprawia wrażenie jakby wykorzystywał 100% CPU i posiadał 10mb Ramu. Jedynym rozwiązaniem staje się restart, nie jestem w stanie nawet odpalić Menadżera Urządzeń, żeby znaleźć przyczynę w procesach.

Proszę o sprawdzenie loga z Hijacka celem znalezienia przyczyny, ewentualnie podpowiedzenia jakiejś solucji (oczywiście oprócz formatu dysku, który uznaje za ostateczność)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:08:25, on 2006-04-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

J:\Apache2\bin\Apache.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

J:\Apache2\bin\Apache.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\Multimedia\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdnagent.exe

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe

D:\Programy\Multimedia\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe

D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\Internetowe\Przeglądarki\Maxthon\Maxthon.exe

D:\Programy\Multimedia\SubEdit-Player\subedit.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

c:\program files\softwin\bitdefender9\bdmcon.exe

C:\DOCUME~1\BARTEK\USTAWI~1\Temp\5exmodulbk.exe

C:\Downloads\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\Przydatne\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\Przydatne\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgrWired] C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ImageShackUtil] C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Multimedia\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [.nvsvc] C:\WINDOWS\system\smss.exe /w

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\program files\softwin\bitdefender9\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "c:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\Programy\Multimedia\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Programy\Przydatne\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - E:\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Przydatne\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Przydatne\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF7B8B0C-C2F5-4D50-83A8-43D9158D7FF0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - J:\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Windows Log - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Start --> uruchom --> services.msc --> wyłącz usługe Windows Log

Opróżnij TEMP (również w awaryjnym), czyli: Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Wejdź start --> uruchom --> msconfig i w zakładce Uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzebne przy autostarcie programy :slight_smile:

Log z Hijacka do kontroli + log z Silent Runners


(Kuz5) #3

Zawalony masz autostart

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL

Lekturka do poczytania

XP - Optymalizacja, odchudzanie


(Bartonn) #4

OK, dzięki za wszystkie rady. Oto te dwa logi kontrolne:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:14:08, on 2006-04-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

J:\Apache2\bin\Apache.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

J:\Apache2\bin\Apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdnagent.exe

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe

D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe

D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe

J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Downloads\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\Przydatne\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\Przydatne\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgrWired] C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ImageShackUtil] C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [.nvsvc] C:\WINDOWS\system\smss.exe /w

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - E:\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Przydatne\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Przydatne\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF7B8B0C-C2F5-4D50-83A8-43D9158D7FF0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - J:\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Windows Log - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Komunikator" = "D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe" [null data]

"Skype" = ""D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"PRONoMgrWired" = "C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe" ["Intel(R) Corporation"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON multimedia"]

"Norton Ghost 9.0" = "C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe" ["Symantec Corporation"]

"cFosSpeed" = "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]

"ImageShackUtil" = "C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe" [null data]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}" = "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe" ["Google Inc."]

".nvsvc" = "C:\WINDOWS\system\smss.exe /w" [file not found]

"BDMCon" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"" ["SOFTWIN S.R.L."]

"BDOESRV" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"" ["SOFTWIN SRL"]

"BDNewsAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe"" ["SOFTWIN S.R.L"]

"BDSwitchAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{0f0a4d40-adf0-4e8f-98d8-7208b98be01e}" = "ImageShack QuickLoad Image Uploader"

 -> {HKLM...CLSID} = "QuickLoad.QuickLoadContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\PRZYDA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}" = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}" = "CMenuExtender"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509050}" = "GMail Drive"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMail Drive"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509052}" = "GMailFS Property Sheet"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Property Sheet"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509054}" = "GMailFS Drop Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Drop Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509056}" = "GMailFS Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{CC1E0C36-712E-46CE-A390-1F66F5094335}" = "BurstCopy"

 -> {HKLM...CLSID} = "BurstCopy"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\BurstCopy\bcsh.dll" ["BurstCopy Labs"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "sockspy.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

QuickLoad\(Default) = "{0f0a4d40-adf0-4e8f-98d8-7208b98be01e}"

 -> {HKLM...CLSID} = "QuickLoad.QuickLoadContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL" [MS]

TuneUp Shredder\(Default) = "{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender\(Default) = "{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

TuneUp Shredder\(Default) = "{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

BurstCopy\(Default) = "{CC1E0C36-712E-46CE-A390-1F66F5094335}"

 -> {HKLM...CLSID} = "BurstCopy"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\BurstCopy\bcsh.dll" ["BurstCopy Labs"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\BARTEK\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"Startup items in "BARTEK" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\BARTEK\Menu Start\Programy\Autostart

"No-IP DUC" -> shortcut to: "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe" ["Vitalwerks LLC"]

"Stardock ObjectDock" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe" ["Stardock"]

"Y'z ToolBar" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe" ["Y'z@Home"]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Monitor Apache Servers" -> shortcut to: "J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe" ["Apache Software Foundation"]

"SATARaid" -> shortcut to: "C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe" ["Silicon Image, Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\


Missing lines (compared with English-language version):

HIJACK WARNING! "TuneUp" = "file://C|/Documents and Settings/All Users/Dane aplikacji/TuneUp Software/Common/base.css" [file not found]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Apache2, Apache2, ""J:\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice" ["Apache Software Foundation"]

BitDefender Communicator, XCOMM, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service" ["Softwin"]

BitDefender Desktop Update Service, LIVESRV, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

BitDefender Scan Server, bdss, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service" [null data]

BitDefender Virus Shield, VSSERV, ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]

ewido security suite control, ewido security suite control, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe" ["ewido networks"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NoIPDUCService, NoIPDUCService, "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe -service" ["Vitalwerks LLC"]

Norton Ghost, Norton Ghost, "C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe" ["Symantec Corporation"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 115 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 14 seconds.

---------- (total run time: 173 seconds)

Czas pokaże, czy Wasze rady będą lekarstwem na moje problemy, tymczasem pojawił się nowy - pasek szybkiego uruchamiania nie ma ikon. Wygląda to tak:

10aa3.jpg

Na 99% związane jest to z tymi zmianami, bo jeszcze przed kilkoma godzinami pasek działał. Jakies pomysły?


(aju) #5

może wystarczy go włączyć :lol:

ppm na pasku zadań=>paski narzędzi=>szybkie uruchamianie.

Lub inny sposób. Otwórz sobie np. na pulpicie folder ze skrótami do programów. A następnie ppm na pasku zadań=>paski narzędzi=>nowy pasek=> wskaż utworzony folder.


(Bartonn) #6

:? Jest włączony, kiedy go resartuje tzn. wyłaczam i włączam od nowa pojawia się błąd "Nie można utworzyć paska narzedzi".

Generalnie chciabym wiedzieć dlaczego się zepsuło :stuck_out_tongue:


(Bbieniol) #7

Jeszcze nie wszystko...

Przechodzisz do trybu awaryjnego (wyłączesz przywracanie systemu).

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Windows Log

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I bierzesz na dole "fix checked"

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Po tym jeszcze raz logi :slight_smile:


(Kuz5) #8

Na wszelki wypadek

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG i uruchom go w trybie awaryjnym


(Bartonn) #9

Done. Oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:08:40, on 2006-04-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

J:\Apache2\bin\Apache.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

J:\Apache2\bin\Apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdnagent.exe

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe

D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe

D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe

J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Programy\Internetowe\Przeglądarki\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Downloads\hijackthis1.99.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\Przydatne\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\Przydatne\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRONoMgrWired] C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ImageShackUtil] C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - E:\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Przydatne\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\Przydatne\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=48835

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FF7B8B0C-C2F5-4D50-83A8-43D9158D7FF0}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - J:\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Komunikator" = "D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Tlen\tlen.exe" [null data]

"Skype" = ""D:\Programy\Internetowe\Komunikatory\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"PRONoMgrWired" = "C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe" ["Intel(R) Corporation"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON multimedia"]

"Norton Ghost 9.0" = "C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe" ["Symantec Corporation"]

"cFosSpeed" = "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]

"ImageShackUtil" = "C:\Program Files\ImageShack\ImageShack QuickShot\QuickShot.exe" [null data]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]

"{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}" = "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\Gmail Notifier\gnotify.exe" ["Google Inc."]

"BDMCon" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"" ["SOFTWIN S.R.L."]

"BDOESRV" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"" ["SOFTWIN SRL"]

"BDNewsAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe"" ["SOFTWIN S.R.L"]

"BDSwitchAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{0f0a4d40-adf0-4e8f-98d8-7208b98be01e}" = "ImageShack QuickLoad Image Uploader"

 -> {HKLM...CLSID} = "QuickLoad.QuickLoadContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\PRZYDA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}" = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}" = "CMenuExtender"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509050}" = "GMail Drive"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMail Drive"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509052}" = "GMailFS Property Sheet"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Property Sheet"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509054}" = "GMailFS Drop Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Drop Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{2B3453E4-49DF-11D3-8229-0080BE509056}" = "GMailFS Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "GMailFS Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\GMailFS.dll" ["Bjarke Viksoe"]

"{CC1E0C36-712E-46CE-A390-1F66F5094335}" = "BurstCopy"

 -> {HKLM...CLSID} = "BurstCopy"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\BurstCopy\bcsh.dll" ["BurstCopy Labs"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

INFECTION WARNING! "{54D9498B-CF93-414F-8984-8CE7FDE0D391}" = "ewido shell guard"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\shellhook.dll" ["TODO: "]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "sockspy.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! WgaLogon\DLLName = "WgaLogon.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

QuickLoad\(Default) = "{0f0a4d40-adf0-4e8f-98d8-7208b98be01e}"

 -> {HKLM...CLSID} = "QuickLoad.QuickLoadContextMenu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mscoree.DLL" [MS]

TuneUp Shredder\(Default) = "{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender\(Default) = "{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

ewido\(Default) = "{57BD36D7-CE32-4600-9B1C-1A0C47EFC02E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ctest Object"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ewido anti-malware\context.dll" ["ewido networks"]

TuneUp Shredder\(Default) = "{00DF1F20-0849-A4D1-0239-00D0AF3E9CB0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "TuneUp Shredder Shell Context Menu Extension"

          \InProcServer32\(Default) = ""D:\Programy\Przydatne\TuneUp Utilities 2006\sdshelex.dll"" ["TuneUp Software GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

BurstCopy\(Default) = "{CC1E0C36-712E-46CE-A390-1F66F5094335}"

 -> {HKLM...CLSID} = "BurstCopy"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\BurstCopy\bcsh.dll" ["BurstCopy Labs"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\Przydatne\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\BARTEK\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"Startup items in "BARTEK" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\BARTEK\Menu Start\Programy\Autostart

"No-IP DUC" -> shortcut to: "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe" ["Vitalwerks LLC"]

"Stardock ObjectDock" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe" ["Stardock"]

"Y'z ToolBar" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe" ["Y'z@Home"]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "D:\Programy\Przydatne\Adobe Reader\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Monitor Apache Servers" -> shortcut to: "J:\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe" ["Apache Software Foundation"]

"SATARaid" -> shortcut to: "C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe" ["Silicon Image, Inc."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "D:\Programy\PRZYDA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs\


Missing lines (compared with English-language version):

HIJACK WARNING! "TuneUp" = "file://C|/Documents and Settings/All Users/Dane aplikacji/TuneUp Software/Common/base.css" [file not found]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Apache2, Apache2, ""J:\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice" ["Apache Software Foundation"]

BitDefender Communicator, XCOMM, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service" ["Softwin"]

BitDefender Desktop Update Service, LIVESRV, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

BitDefender Scan Server, bdss, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service" [null data]

BitDefender Virus Shield, VSSERV, ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""D:\Programy\Internetowe\Przydatne\cFosSpeed\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]

ewido security suite control, ewido security suite control, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe" ["ewido networks"]

ewido security suite guard, ewido security suite guard, "C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe" ["ewido networks"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]

NoIPDUCService, NoIPDUCService, "D:\Programy\Internetowe\Przydatne\No-IP\DUC20.exe -service" ["Vitalwerks LLC"]

Norton Ghost, Norton Ghost, "C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe" ["Symantec Corporation"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "D:\Programy\Przydatne\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 137 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 14 seconds.

---------- (total run time: 189 seconds)

Wszystko jest już OK? :slight_smile: Jeśli tak, to jeszcze raz dziękuje za pomoc.

btw. nie wiecie dlaczego ten cały pasek szybkiego uruchamiania nie chce się utworzyć? :stuck_out_tongue:


(Kuz5) #10

Logi są czyste

A korzystałes juz z prostych zastosowań mi. Przywracanie Systemu