Log - sprawdzenie


(Apromyk) #1

Prosze o sprawdzenie log'a. Jednocześnie proszę o poradę co mogę wyłączyć w autostarcie, który z programów uruchamianych zamienić na inny aby usprawnić prace komutera. Dziękuje za wszelkie sugestie, pozdrawiam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:56:28, on 05-07-09

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\TELES\ISDN DRIVERS\TISDNMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\AGNITUM\OUTPOST FIREWALL\OUTPOST.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE

C:\PROGRAM FILES\EXECUTIVE SOFTWARE\DISKEEPER\DKSERVICE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\TELES\ISDN DRIVERS\CWD.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\SYMANTEC ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\SPAMIHILATOR\SPAMIHILATOR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\GETRIGHT\GETRIGHT.EXE

C:\PROGRAM FILES\GETRIGHT\GETRIGHT.EXE

C:\PROGRAM FILES\KONEKTORTP\KONEKTORTP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISDNMonitor] C:\Program Files\TELES\ISDN Drivers\tisdnmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\VPTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Outpost Firewall] C:\PROGRAM FILES\AGNITUM\OUTPOST FIREWALL\outpost.exe /service

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\DEFWATCH.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\RTVSCN95.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [DkService] C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O9 - Extra button: Browser Adjustment - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\PROGRAM FILES\AGNITUM\OUTPOST FIREWALL\PLUGINS\BROWSERBAR\IE_BAR.DLL

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

(boczi) #2

Log jest OK.

Symantec jest trochę pamięciożernym antywirusem, ale jeśli wydałeś na niego pieniądze to go nie zmieniaj. Zależy oczywiście, jaki masz sprzęt.

Poczytaj o optymalizacji systemu :wink:


(Apromyk) #3

Dziekuję

Rzeczywiście i to sporo - komputery w firmie.

Czy coś z autostartu można wyłączyć?


(boczi) #4

W zasadzie większość jest potrzebna, chyba że:

[Tweak UI]

DkService.exe - od Diskeeper.


(Apromyk) #5

OK, dziękuję, miłego weekend'u pozdrawiam.


(Magik) #6

To bym raczej zostawił. Ten proces jest niezbędny Diskeeperowi i powróci po restarcie systemu.

Wyłączenie go spowoduje niemożliwość odpalenia Diskeepera (przynajmniej ja tak miałem).