LOG - sprawdziłby ktoś


(Lila) #1

coś niedobrego dzieje mi się z systemem - strasznie leniwy.

Oto log:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro 9\Paint Shop Pro 9.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\trala\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 19 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.rmfclassic.pl/index.html?a=repertuar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {4C39376E-FA9D-4349-BACC-D305C1750EF3} (EPUImageControl Class) - http://tools.ebayimg.com/eps/activex/EPUWALControl_v1-0-3-18.cab

O16 - DPF: {D719897A-B07A-4C0C-AEA9-9B663A28DFCB} (iTunesDetector Class) - http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/detection/ITDetector.cab

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

Z góry danke :slight_smile:


(Qbek50) #2

w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem usuń, poza tym log ok :slight_smile:


(boczi) #3

Nie obcinaj nagłówka loga - wklejaj go zawsze całego.

A sam log jest czysty - poczytaj o optymalizacji systemu...

Zapewne XP.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989

Możesz kombinować z usunięciem tego:

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

Ale, jeśli używasz about:blank jako strony startowej w IE, to jest OK. (Mowiliśmy o tym wcześniej, przy Twoim ostatnim logu.)