Log - tylko zapobiegawczo


(aju) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:10:18, on 2005-06-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\dll\csrss.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\eDonkey2000 Lite\edonkey2000.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\HIJACK\HijackThis.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NAV] C:\WINDOWS\system32\dll\csrss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39204&clcid=0x409

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119549695109

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F56D4CB5-B7C8-44BA-9F5F-173A2724E035}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: System - {702AE36E-33F3-46D9-9ADC-CE49A2CB854C} - mcsys.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

loga daję tylko zapobiegawczo - czasami jedynie procesor jest zbytnio obciążony a nie powinienen być - może cos siedzi bez potrzeby :slight_smile: mi się wydaje ze log jest czysty ale mam podejrzenia do tych wpisów - co to jest?

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39204&clcid=0x409

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F56D4CB5-B7C8-44BA-9F5F-173A2724E035}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: System - {702AE36E-33F3-46D9-9ADC-CE49A2CB854C} - mcsys.dll (file missing)

(Musg) #2

to jest ok

a to:

do wywalenia