Log --> weszłem w link z gg


(Kicior) #1

Cytat z: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=95059&postdays=0&postorder=asc&start=0

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:13:11, on 2006-08-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\cFosSpeed PL\spd.exe

E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

E:\Downloads\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - e:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] E:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "E:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - E:\PROGRAM FILES\MARBIT\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - E:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - E:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://e:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://e:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://e:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1135805413188

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1F0F86A2-D8C0-400C-896E-AB68B2DADBA6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1F0F86A2-D8C0-400C-896E-AB68B2DADBA6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - E:\Program Files\cFosSpeed PL\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - E:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - E:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1.0\outpost.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - E:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

Oto log - dziękuję za sprawdzenie...

Pozdrawiam, Kicior :slight_smile:


(aju) #2

OK.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=39970


(Kicior) #3

aju...? - nie rozumiem :confused:


(Bbieniol) #4

Log jest czysty :slight_smile:

A te linki masz do przejrzenia :slight_smile:


(Kicior) #5

Aha, to dziękuję Wam :slight_smile: , ale linki były tak z powodu jakiegoś czy tak bez okazji (od serca 8) )?

Myślę, że to 2. :wink:


(Bbieniol) #6

Drugi link, żeby zoptymalizować system, przyspieszyć pracę :slight_smile:

A pierwszy link zapewne tyczył się aplikacji dostępowej do Neo :slight_smile:


(aju) #7

Dokładnie tak.

Dlaczego opłaca się usunąć tą aplikację masz napisane w linku.

A optymalizacja przydatna choć nieobowiązkowa :wink:


(Gutek) #8

Rozumiem Ciebie, ale post KOSZ