Log=>Wieszanie i ponowne uruchamianie programów!


(clinic) #1

To log mojego kolegi i gdy włączy np. skype to musi ponownie włączyć ten program bo nie może nic zrobić i wiesza mu się.


(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Gutek) #3

Robaczek Maslan:

Poczytaj TUTAJ