LOG - wszystko ok?


(Tojek) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 10:29:52, on 2005-04-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\HijackThis.exe

C:\Documents and Settings\Tojek_Tomek\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [HideBUS] C:\WINDOWS\HideBUS.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Skrót do CiDial.lnk = C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{12EF1F5B-EE6F-45EB-A652-4410D857899D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{96DC0A6A-D096-4C8E-980A-8076DC75DFF0}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34


(Krzysieknd2) #2

Daj loga z najnowszej wersji hijacka. Zassasz ją z tąd KLICK

PS. Chyba nie trafiłeś z działem :slight_smile:


(Tojek) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:35:46, on 2005-04-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Wincmd\Wincmd32.exe

C:\DOCUME~1\TOJEK_~1\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis_199.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [HideBUS] C:\WINDOWS\HideBUS.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Skrót do CiDial.lnk = C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{12EF1F5B-EE6F-45EB-A652-4410D857899D}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{96DC0A6A-D096-4C8E-980A-8076DC75DFF0}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34


(Asterisk) #4

Ale dotarł, gdzie powinien :slight_smile:


(Tojek) #5

przepraszam, ze nie trafilem z dzialem, szukalem, bo wlasnie wydawalo mi sie, ze jest, ... ale jakos ... nie zauwazylem :smiley:


(Kuz5) #6

Usuń:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

Znasz zostawiasz nie znasz usuwasz:

O4 - HKLM..\Run: [HideBUS] C:\WINDOWS\HideBUS.exe


(boczi) #7

:slight_smile: