LOG, Wyłaczanie dźwięku, zmina paska zadań


(Ovitz Pl) #1

Kolega przyszedł z dyskiem i jak zwykle jakieś śmieci mi przyniósł.

Po pewnym czasie po włączeniu kompa wyłącza mi sie dźwiek głównie w filmach i pasek zadań zmiennia na chwile swój wygląd.

Oto log, prosze o jakieś porady:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:40:54, on 2006-11-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

D:\Program Files\RALINK\RT2500 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

D:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\Programy\Opera\Opera.exe

c:\Moje\Instalki\Dla Windowsa\Walka z dziadostwem\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] D:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C42"

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\Programy\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Programy\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = D:\Program Files\RALINK\RT2500 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig2500.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0DD9BBF1-EA71-4F8F-9FEF-1815FC21BE72}: NameServer = 213.199.202.71,83.16.62.202

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0DD9BBF1-EA71-4F8F-9FEF-1815FC21BE72}: NameServer = 213.199.202.71,83.16.62.202

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0DD9BBF1-EA71-4F8F-9FEF-1815FC21BE72}: NameServer = 213.199.202.71,83.16.62.202

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - D:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Gardons) #2

log wyglada ok


(Gutek) #3

we wszytskich, opisz dokładniej

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink: