Log z ComboFIX


(jessica) #1

Log jest czysty.

A jeśli chodzi o ComboFixa:

jeśli nie możesz go usunąć, to poczekaj 10 dni, spróbuj go wtedy uruchomić - on się samoczynnie deinstaluje po 10 dniach od zainstalowania.

jessi.


(Asterisk) #2

slawek.tor - Na przyszłość proszę o dostosowanie się do tematu

Nowe zasady wklejania logów na forum