Log z ComboFixa - prośba o pomoc w usunięciu wirusa


(Sabniko) #1

Witam,

Mam zainfekowany system, wirus prawdopodbnie przedostał sie z pedndrive'a. Objawy: zablokowana mozliwość uruchomienia Firefoxa (nie łączy z żadną stroną www), zablokowana możliwość uruchomienia sknaera online (np. MKS), brak możliwości aktualizacji bazy danych programu antywirusowego i antyspewerowego, pliki ukryte sa niewidoczne.

Proszę o analizę loga i podpowiedź w jaki sposób mogę usunąć wirus z systemu i pendrive'a

Z góry dzięki !

ComboFix 08-08-04.01 - Laptop 2008-08-05 21:06:30.7 - NTFSx86

Running from: C:\Documents and Settings\Laptop\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-05 to 2008-08-05 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-05 19:01 . 2008-08-05 19:01

2008-08-05 19:01 . 2008-08-05 19:01

2008-08-05 19:01 . 2008-08-05 19:01

2008-08-05 18:55 . 2008-08-05 18:55

2008-08-05 18:44 . 2008-08-05 18:44

2008-08-05 18:44 . 2008-08-05 18:44

2008-08-05 18:44 . 2008-08-05 21:02

2008-08-05 18:44 . 2008-06-10 21:22 81,288 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksyssec.sys

2008-08-05 18:44 . 2008-06-02 15:19 66,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\iksysflt.sys

2008-08-05 18:44 . 2008-06-02 15:19 42,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\ikfilesec.sys

2008-08-05 18:44 . 2008-06-02 15:19 29,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\kcom.sys

2008-07-10 14:10 . 2008-07-10 14:10 118 --a------ C:\WINDOWS\system32\MRT.INI

2008-07-07 15:16 . 2008-07-07 15:16

2008-07-06 22:59 . 2008-07-06 23:08 250 --a------ C:\WINDOWS\gmer.ini

2008-07-05 12:54 . 2008-07-06 23:01

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-02 21:03 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2008-07-03 22:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Laptop\Dane aplikacji\Skype

2008-07-03 21:10 20 ---h--w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PKP_DLec.DAT

2008-06-29 11:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Laptop\Dane aplikacji\Nokia Multimedia Player

2008-06-20 17:42 246,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-06-20 17:42 246,784 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\mswsock.dll

2008-06-20 17:42 148,992 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\dnsapi.dll

2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip.sys

2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-06-20 10:44 138,368 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\afd.sys

2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcpip6.sys

2008-06-14 18:01 273,024 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2008-06-14 18:01 273,024 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys

2008-06-01 12:51 51,716 ----a-w C:\WINDOWS\system32\pdf995mon.dll

2008-06-01 12:51 249,856 ----a-w C:\WINDOWS\system32\pdfmona.dll

2008-05-08 12:28 202,752 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\rmcast.sys

2008-05-07 05:16 1,291,264 ----a-w C:\WINDOWS\system32\quartz.dll

2008-05-07 05:16 1,291,264 ------w C:\WINDOWS\system32\dllcache\quartz.dll

2007-02-09 14:39 22 --sha-w C:\WINDOWS\SMINST\HPCD.sys

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-08-05_13.27.46.64 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 • 2005-05-24 10:27:16 213,048 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Kaspersky Lab\Kaspersky Online Scanner\kavss.dll

 • 2007-08-29 13:47:20 94,208 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Kaspersky Lab\Kaspersky Online Scanner\kavuninstall.exe

 • 2007-08-29 13:49:54 950,272 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Kaspersky Lab\Kaspersky Online Scanner\kavwebscan.dll

 • 2008-07-10 11:43:32 53,942 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat

 • 2008-08-05 16:45:33 53,942 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc009.dat

 • 2008-07-10 11:43:32 68,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

 • 2008-08-05 16:45:33 68,752 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

 • 2008-07-10 11:43:32 383,588 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat

 • 2008-08-05 16:45:33 383,588 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh009.dat

 • 2008-07-10 11:43:32 439,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

 • 2008-08-05 16:45:33 439,776 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

 • 2007-03-15 10:00:36 466,432 ----a-w C:\WINDOWS\system32\SkanerOnline.dll

 • 2007-01-19 07:40:42 89,088 ----a-w C:\WINDOWS\system32\SkanerOnlineUninstall.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2004-09-28 11:49 774144]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"igfxtray"="C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe" [2006-03-23 14:17 94208]

"igfxhkcmd"="C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe" [2006-03-23 14:13 77824]

"igfxpers"="C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe" [2006-03-23 14:17 118784]

"ISTray"="C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" [2008-07-16 09:16 1166216]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 10:00 15360]

C:\Documents and Settings\Laptop\Menu Start\Programy\Autostart\

Rejestrowanie produkt˘w Corela.lnk - C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe [2008-05-29 12:39:45 67584]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Acrobat Assistant.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Distillr\AcroTray.exe [2008-05-29 12:29:13 82026]

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26 29696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\OneCard]

2005-07-25 20:41 40960 C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe"=

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"138:UDP"= 138:UDP:@xpsp2res.dll,-22002

R2 ASChannel;Local Communication Channel;C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2004-08-04 10:00]

R2 Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate;Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate;C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe [2006-08-03 18:40]

R2 SprintPort;SprintPort Serial Driver;C:\Program Files\Sprint\PCS Connection Manager\SprintPort\WINPORT.SYS [2002-05-07 15:35]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

Cognizance REG_MULTI_SZ ASChannel

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

*Newly Created Service* - COMHOST

*Newly Created Service* - IKFILESEC

*Newly Created Service* - IKSYSFLT

*Newly Created Service* - IKSYSSEC

*Newly Created Service* - MCHINJDRV

*Newly Created Service* - SDAUXSERVICE

*Newly Created Service* - SDCORESERVICE

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

2008-06-20 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Uruchom pełne skanowanie systemu - Laptop.job

 • c:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exe [2007-05-28 12:00]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Laptop\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\j1us0w8p.default\

FireFox -: prefs.js - STARTUP.HOMEPAGE - hxxp://www.wp.pl/

FF -: plugin - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\browser\nppdf32.dll

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-08-05 21:10:05

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

detected NTDLL code modification:

ZwClose

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-08-05 21:11:48

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-05 19:11:41

ComboFix2.txt 2008-08-05 11:28:10

ComboFix3.txt 2008-07-07 12:07:55

Pre-Run: 69,737,312,256 bajtów wolnych

Post-Run: 69,738,221,568 bajtów wolnych

141 --- E O F --- 2008-07-10 12:11:00


(huber2t) #2

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Agatonster) #3

sabniko ,

Proszę poprawić pisownię w tytule tematu i w opisie problemu. W celu edycji swojego posta proszę skorzystać z przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Sabniko) #4

Dziękuję za podpowiedź. Wszystkie działania udało się wykonać. Komputer wrócił do normalnego działania :smiley:


(huber2t) #5

Przeskanuj antywirusem i daj z niego raport na forum