Log z Hijack This


(Damian) #1

Witam!!

Przeskanowałem sobie system Hijackiem i pousówałem kilka śmieci,ale chciałem zwrócić się z prośbą,abyście spojrzeli na mojego loga po usówaniu i powiedzieli czy trzeba coś jeszcze posłać w kosmos??

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 12:21:33, on 2004-08-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Norton Internet Security\NISUM.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

D:\Program Files\Norton Internet Security\ccPxySvc.exe

D:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

D:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE

D:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\PLANET\PLANET WL-U350B Wireless \WlanMonitor.exe

D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

D:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

D:\Program Files\Winamp3\winamp3.exe

D:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp

D:\DOCUME~1\DAMIAN~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.438\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\regedit.exe

D:\WINDOWS\System32\regsvr32.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {AB3D6DEA-3C94-4726-91CC-C0759517FED2} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] D:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] D:\PROGRA~1\NORTON~2\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] D:\WINDOWS\System32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] D:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sys] regedit /s sys.reg

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "D:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - Startup: Skrót do Amoumain.lnk = D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: daseek (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: daseek (HKLM)

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=81a20e2d4daf862b581047e8e0c24e8effd07b128e225c91fe269f1e3e53b395f49377f8e3605dd230f34a38bc2fbef0a2d6fd6f14c38aff842869220dcf:31e1e886df05c54f80cdc9defbb7eddc

O16 - DPF: {AD7FAFB0-16D6-40C3-AF27-585D6E6453FD} - http://dload.ipbill.com/del/loader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CD2EE100-8637-4B73-AB63-B35D3FB67646}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

(Adarek) #2

Wyłacz przywracanie systemu

usu

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dobreprogramy.pl/ 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 


O4 - HKLM\..\Run: [sys] regedit /s sys.reg

szukaj w folderze windows plik sys.reg i go delate to samo w kuczach rejestru Pobierasz program CWShredder i sprawdzasz system. Usuwasz

O4 - Global Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = ? 

O3 - Toolbar: (no name) - {AB3D6DEA-3C94-4726-91CC-C0759517FED2} - (no file)

O9 - Extra button: daseek (HKLM) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: daseek (HKLM) 

O9 - Extra button: Related (HKLM) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) 

O16 - DPF: {AD7FAFB0-16D6-40C3-AF27-585D6E6453FD} - http://dload.ipbill.com/del/loader.cab

Z msconfig i autostartu wywalasz:

gg, ofice. Nero.

Wywalasz z sys.Messenger ( jak ci nie potrzebny)

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... =messenger

Ps.

A co było? coś nie tak z sys.?


(Damian) #3

Wielce Ci dziękuje czcigodny Phylby!!

Nie,nic się nie działo...Ja tylko tak profilaktycznie :smiley:

Pozdrawiam!


(Adarek) #4

To były zdaje sie jakieś pozoztałosci po CWS - chyba :wink: