Log z hijackthis , dziwne dźwieki

Witam wszystkich ,mam problem , podczas pracy komputera (laptopa) z głośników dobiega jakiś dziwny dźwięk , jakby coś w stylu HUU HUU . Pojawia on się powiedzmy na godzinę z 5 razy, komputer skanowałem przez KASPERSKY INTERNET SECURITY (mam wersie oryginalną) nic nie znalazł,komputer działa normalnie nie zawiesza się, zrobiłem log przez hijackthis. System operacyjny Vista 64, procesor 2x2.5 core duo, karta graficzna nvidia 9600gt, 4GB RAM

oto log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:46:36, on 2011-02-07

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18999)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Program DJ\Safety Guard\SftgLnch.exe

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\avp.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Users\Michał\Desktop\Downloads\Nowy folder\HijackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = my.daemon-search.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\ievkbd.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\klwtbbho.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Users\Michał\AppData\Roaming\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM…\Run: [sftgLnch] C:\Program Files (x86)\Program DJ\Safety Guard\SftgLnch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WLSS] “C:\Program Files (x86)\Program DJ\Wireless Switch\WLSS.exe”

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AVP] “C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\avp.exe”

O4 - HKCU…\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU…\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Klawiatura wirtualna - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Wyślij do interfejsu Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm (file missing)

O9 - Extra button: &Sprawdzanie adresów internetowych - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\klwtbbho.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{FDB1C9EE-A1D9-4540-82DB-A0F43300C7C8}: NameServer = 212.2.96.54 212.2.96.52

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~2\KASPER~1\KASPER~1\sbhook.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Unknown owner - C:\Windows\system32\agr64svc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2011\avp.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: DualView Server Service (DualView Server) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Program DJ\Dualview Server\dualviewsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Smart Watchdog Service (Smart Watchdog) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Program DJ\Smart Watchdog\SWDsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

End of file - 9134 bytes

Proszę o pomoc.

Pobierz OTL >> http://www.dobreprogramy.pl/OTL,Program … 19450.html

ustaw go tak jak na tym obrazku >> f05aeb09bac25816m.jpg

W białe okno poniżej wklej to:

kliknij skanuj podaj log wklejając je osobno na wklej.org

Ok skanuje , jak będzie zrobiony zamieszczę go na wklej.org.

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:22

http://wklej.org/id/472242/ raport

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:24

http://wklej.org/id/472243/ nastepny

już patezymy :stuck_out_tongue:

Dodane wtorek, 8 lutego 2011, 14:30

W (OTL) w "własne opcje skanowania/sktypt wklej: (razem z dwukropkiem)

kliknij wykonaj skrypt i potwierdź restart

podaj log z usuwania i nowy

http://wklej.org/id/472245/

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:37

nic nie pojawiło się o restarcie

a gdzie nowy log ??

już się robi

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:42

Wiesz może co jest ??? jakiś program może wirus???

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:44

http://wklej.org/id/472249/ pierwszy

większych infekcji tu niema,

może głośniki sa uszkodzone ??

http://wklej.org/id/472250/ i nastepny

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:47

Ale jest coś w tym systemie??? u mojej żony tak samo się dzieje dziwne odgłosy coś jak u mnie , ale u niej rzadziej .

Dodane 08.02.2011 (Wt) 14:49

Oczywiście moim zdaniem głośniki są dobre , dźwięk słychać idealny nic nie charczy , brzęczy , super słychać

sprawa jest troche dziwna

wykonujesz ten skrypt bez retsartu:

tulko zkopiuj go od :OTL do [emptytemp]

http://wklej.org/id/472256/ po restarcie

program antywirusowy nie działa ,

to zrób reinstalke

zrób skan MBAM usuń co znajdzie

(jak on niepomoże to może przeinstaluj stery)

ok tutaj mam jeszcze jeden log http://wklej.org/id/472269/ jak możesz to zerknij

to log z usuwania

program znalazł coś ale jeszcze skanuje. Jak coś pomógł byś jeszcze z jednym komputerem???

tak :slight_smile:

Wszystko działa jak należy =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

dzięki kolego :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: pozdro

:slight_smile:

A w ogóle co to mogło być ??? kiedyś czytałem na forum że był przypadek taki jak mój ale tam był (śmiech ) jak coś to link do tamtej strony http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic563285.html ,różne rzeczy słyszałem ale pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem .

Dodane 12.02.2011 (So) 15:11

Znowu jakieś dźwięki coś takiego jak wcześniej.

Dodane 24.04.2011 (N) 1:14

Temat zamknięty.