Log z Hijaka-zmiany poskanowaniu on-line


(Carolin6) #1

Proszę o pomoc,

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 22:32:17, on 04-11-30

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\EXECUTIVE SOFTWARE\DISKEEPERLITE\DKSERVICE.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB03.EXE

C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\PPCONTROL.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\PPMEMCHECK.EXE

C:\PROGRAM FILES\PESTPATROL\COOKIEPATROL.EXE

C:\PROGRAM FILES\RAPIDMEM\RAPIDMEM.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WINOA386.MOD

E:\OASIS\ŚMIETNISKO\NOWY FOLDER\THIS HIJAK\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEINT.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashserv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKLM\..\RunServices: [DkService] C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DkService.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RapidMem] "C:\Program Files\RapidMem\RapidMem.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRAM FILES\STAR DOWNLOADER\sdie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

Przeskanowałam sobie kompa antytrojanem on-line http://www.windowsecurity.com/trojanscan/trojanscan.asp

i zauważyłam zmiany w procesach , pojawił się nowy: C: \WINDOWS\SYSTEM\WINOA386.MOD

Czy mogę usunąć ten proces , jeśli tak to jak .

Proces ten jest skojarzony z winampem ale już kilka miesięcy jak go niemam , a pozatym na wcześniejszym logu nie było tego procesu


(Golden Finger) #2
Process File: winoa386 or winoa386.mod

Process Name: Microsoft MS-DOS Console


Description:

winoa386.mod provides a console for MS-Dos within the 32 bit Windows environment and gives access to the command linedisk operating system commands which MS-Dos offers.

Jak widać z opisu, plik jest plikiem systemowym związanym z konsolą MS-DOS. Jest w systemie Win98 i WinME.

Tak więc zostaw go w spokoju i nie martw się, log jest good :slight_smile: .

:okulary:


(Carolin6) #3

Bardzo dziękuję :smiley: