Log - zmulenie kompa na starcie


(Sebastiankrystek) #1

Powód mojej prośby: błedy systemu, zwieszki, system ładuje się strasznie długo i wyskakują popupy... Co ciekawe ledwo co formatowałem komputer (dziś rano) :open_mouth:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:03:21, on 2006-05-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\System32\mssecure.exe

C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Apvxdwin.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [yahoo inc.] ypages.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5E31BFDE-1B0A-439F-A29F-353CC616B6C6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5E31BFDE-1B0A-439F-A29F-353CC616B6C6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: Controls Folder - C:\WINDOWS\system32\hrju0519e.dll

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

Zastosuj się do tego Tematu

Pozdrawiam Gutek2222


(Bbieniol) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

C:\WINDOWS\System32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\System32\mssecure.exe

C:\WINDOWS\System32\ypages.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Co do tego wpisu:

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer, następnie wrzuć log z programu l2mfix (wybierasz opcje 1)

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + w/w log z l2mfix :slight_smile:


(Sebastiankrystek) #3

Logi:

 • Hijackthis

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 23:44:27, on 2006-05-06

  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

  C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  C:\WINDOWS\System32\alg.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  D:\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

  O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

  O4 - HKLM..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

  O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

  O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

  O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

  O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5E31BFDE-1B0A-439F-A29F-353CC616B6C6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{5E31BFDE-1B0A-439F-A29F-353CC616B6C6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

  O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

  O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

  O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

 • L2mfix

  L2MFIX find log 032106

  These are the registry keys present


  Winlogon/notify:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

  "Asynchronous"=dword:00000000

  "Impersonate"=dword:00000000

  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

  6c,00,00,00

  "Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

  "Asynchronous"=dword:00000000

  "Impersonate"=dword:00000000

  "DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

  6c,00,6c,00,00,00

  "Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

  "DLLName"="cscdll.dll"

  "Logon"="WinlogonLogonEvent"

  "Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

  "ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

  "Startup"="WinlogonStartupEvent"

  "Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

  "StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

  "Impersonate"=dword:00000000

  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

  "DLLName"="wlnotify.dll"

  "Logon"="SCardStartCertProp"

  "Logoff"="SCardStopCertProp"

  "Lock"="SCardSuspendCertProp"

  "Unlock"="SCardResumeCertProp"

  "Enabled"=dword:00000001

  "Impersonate"=dword:00000001

  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

  "Asynchronous"=dword:00000000

  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

  6c,00,6c,00,00,00

  "Impersonate"=dword:00000000

  "StartShell"="SchedStartShell"

  "Logoff"="SchedEventLogOff"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

  "Logoff"="WLEventLogoff"

  "Impersonate"=dword:00000000

  "Asynchronous"=dword:00000001

  "DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

  6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

  "DLLName"="WlNotify.dll"

  "Lock"="SensLockEvent"

  "Logon"="SensLogonEvent"

  "Logoff"="SensLogoffEvent"

  "Safe"=dword:00000001

  "MaxWait"=dword:00000258

  "StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

  "StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

  "Startup"="SensStartupEvent"

  "Shutdown"="SensShutdownEvent"

  "StartShell"="SensStartShellEvent"

  "PostShell"="SensPostShellEvent"

  "Disconnect"="SensDisconnectEvent"

  "Reconnect"="SensReconnectEvent"

  "Unlock"="SensUnlockEvent"

  "Impersonate"=dword:00000001

  "Asynchronous"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

  "Asynchronous"=dword:00000000

  "DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

  6c,00,6c,00,00,00

  "Impersonate"=dword:00000000

  "Logoff"="TSEventLogoff"

  "Logon"="TSEventLogon"

  "PostShell"="TSEventPostShell"

  "Shutdown"="TSEventShutdown"

  "StartShell"="TSEventStartShell"

  "Startup"="TSEventStartup"

  "MaxWait"=dword:00000258

  "Reconnect"="TSEventReconnect"

  "Disconnect"="TSEventDisconnect"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

  "DLLName"="wlnotify.dll"

  "Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

  "Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

  "Impersonate"=dword:00000001


  useragent:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]


  Shell Extension key:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

  "{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

  "{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

  "{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

  "{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

  "{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

  "{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

  "{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

  "{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

  "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

  "{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

  "{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

  "{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

  "{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

  "{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

  "{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

  "{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

  "{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

  "{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

  "{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

  "{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

  "{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

  "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

  "{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

  "{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

  "{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

  "{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

  "{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

  "{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

  "{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

  "{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

  "{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

  "{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

  "{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

  "{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

  "{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

  "{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

  "{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

  "{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

  "{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

  "{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

  "{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

  "{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

  "{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

  "{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

  "{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

  "{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

  "{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

  "{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

  "{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

  "{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

  "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

  "{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

  "{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

  "{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

  "{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

  "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

  "{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

  "{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

  "{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

  "{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

  "{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

  "{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

  "{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

  "{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

  "{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

  "{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Pasek multimedi˘w"

  "{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

  "{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

  "{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

  "{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

  "{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

  "{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

  "{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

  "{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

  "{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

  "{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

  "{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

  "{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Analizator paska adresu"

  "{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

  "{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

  "{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

  "{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

  "{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

  "{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

  "{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

  "{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

  "{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

  "{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

  "{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

  "{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

  "{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

  "{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

  "{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

  "{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

  "{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

  "{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

  "{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

  "{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

  "{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

  "{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

  "{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

  "{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

  "{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

  "{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

  "{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

  "{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

  "{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

  "{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

  "{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

  "{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

  "{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

  "{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

  "{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

  "{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

  "{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

  "{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

  "{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

  "{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

  "{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

  "{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

  "{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

  "{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

  "{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

  "{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

  "{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

  "{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

  "{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

  "{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

  "{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

  "{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

  "{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

  "{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

  "{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

  "{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

  "{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

  "{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

  "{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

  "{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

  "{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

  "{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

  "{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

  "{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

  "{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

  "{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

  "{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

  "{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

  "{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

  "{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

  "{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

  "{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

  "{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

  "{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

  "{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

  "{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

  "{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

  "{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

  "{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

  "{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

  "{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

  "{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

  "{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

  "{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

  "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}"="Microsoft Office Binder Unbind"

  "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

  "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

  "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"="Panda Antivirus"


  HKEY ROOT CLASSIDS:


  Files Found are not all bad files:

  C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  g0lmla~1.dll Sat 2006-05-06 20:45:20 ..S.R 233 813 228,33 K

  h8n00i~1.dll Sat 2006-05-06 22:53:42 ..S.R 234 504 229,01 K

  lccwmi.dll Sat 2006-05-06 22:51:08 ..S.R 234 446 228,95 K

  sjorprop.dll Sat 2006-05-06 22:53:42 ..S.R 234 446 228,95 K

  tlolhelp.dll Sat 2006-05-06 22:59:36 ..S.R 233 813 228,33 K

  5 items found: 5 files (5 H/S), 0 directories.

  Total of file sizes: 1 171 022 bytes 1,11 M

  Locate .tmp files:

  No matches found.


  Directory Listing of system files:

  Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

  Numer seryjny woluminu: 28FF-F871

  Katalog: C:\WINDOWS\System32

  2006-05-06 22:59 233˙813 tlolhelp.dll

  2006-05-06 22:53 234˙446 sjorprop.dll

  2006-05-06 22:53 234˙504 h8n00i5me8.dll

  2006-05-06 22:51 234˙446 lccwmi.dll

  2006-05-06 20:45 233˙813 g0lmla311d.dll

  2006-05-06 20:32

  • Silent Runners

[code]"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS] "Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" [file not found] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" ["HP"] "SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON multimedia"] "WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe" ["France Télécom R&D"] "WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"] "APVXDWIN" = ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s" ["Panda Software International"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS] "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ Panda Antivirus(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Panda Antivirus(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop is enabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ "Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp" Active Desktop web content: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0\ "FriendlyName" = "" "Source" = "C:\WINDOWS\System32\ad.html" "SubscribedURL" = "" Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\1\ "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS] Startup items in "Sebastian" & "All Users" startup folders: ----------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavlsp.dll ["Panda Software "], 01 - 03, 19 %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 06, 09 - 18 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 07 - 08 Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Panda anti-virus service, PAVSRV, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe"" ["Panda Software"] Panda Firewall Service, PAVFIRES, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe"" ["Panda Software"] Panda Function Service, PAVFNSVR, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe"" ["Panda Software"] Panda IManager Service, PSIMSVC, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe"" ["Panda Software Internacional"] Panda PavProt, PavProt, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe"" ["Panda Software"] Panda Preventium+ Service, PREVSRV, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe"" ["Panda Software"] Panda Process Protection Service, PavPrSrv, ""C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe"" ["Panda Software"] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ hpzlnt05\Driver = "hpzlnt05.dll" ["HP"] ---------- + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box. ---------- (total run time: 89 seconds, including 5 seconds for message boxes)

Niestety nadal system ładuje się zbyt długo. Pokazuje się pulpit i menu startowe, ale zanim ujawnią się ikony oraz system zacznie działac jako tako mija dobre pięć minut... :confused:


(Gblade) #4

Ściągnij Pocket Killbox>>>uruchom>>>zaznacz opcje "Delete on Reboot" i " All Files">>>w polu "Full path of file" wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\tlolhelp.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\sjorprop.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\h8n00i5me8.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\lccwmi.dll

C:\WINDOWS\SYSTEM32\g0lmla311d.dll

C:\WINDOWS\System32\ad.html

Klikasz X

(Dopiero gdy wkleisz ostatnią ścieżke zgadzasz się na restart kompa)

Otwórz notatnik i wklej

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i odpal w trybie awaryjnym.

Użyj SmitfraudFix

Nowy log z silenta i l2mfix


(Sebastiankrystek) #5

l2mfix:

L2MFIX find log 032106

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

 6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001


**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]


**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"="Pasek multimedi˘w"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{E0E11A09-5CB8-4B6C-8332-E00720A168F2}"="Analizator paska adresu"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}"="Microsoft Office Binder Unbind"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}"="Panda Antivirus"


**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:


No matches found.

Locate .tmp files:


No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

 Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

 Numer seryjny woluminu: 28FF-F871


 Katalog: C:\WINDOWS\System32


2006-05-06 20:32  
Silent runners:

[code]"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS] "Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe" ["HP"] "SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON multimedia"] "WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe" ["France Télécom R&D"] "WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"] "APVXDWIN" = ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s" ["Panda Software International"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID] -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS] "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" = "Panda Antivirus" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ Panda Antivirus(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ Panda Antivirus(Default) = "{65756541-C65C-11CD-0000-4B656E696100}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\ShellTit.DLL" ["Panda Software International"] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {CLSID}\InProcServer32(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop is enabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS] Startup items in "Sebastian" & "All Users" startup folders: ----------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"] "Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavlsp.dll ["Panda Software "], 01 - 03, 19 %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 04 - 06, 09 - 18 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 07 - 08 Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ Panda anti-virus service, PAVSRV, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe"" ["Panda Software"] Panda Firewall Service, PAVFIRES, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe"" ["Panda Software"] Panda Function Service, PAVFNSVR, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe"" ["Panda Software"] Panda IManager Service, PSIMSVC, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe"" ["Panda Software Internacional"] Panda PavProt, PavProt, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe"" ["Panda Software"] Panda Preventium+ Service, PREVSRV, ""C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe"" ["Panda Software"] Panda Process Protection Service, PavPrSrv, ""C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe"" ["Panda Software"] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ hpzlnt05\Driver = "hpzlnt05.dll" ["HP"] ---------- + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box. ---------- (total run time: 114 seconds, including 6 seconds for message boxes)
I na wszelki wypadek hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:44:13, on 2006-05-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

E:\Program Files\Opera 9 Beta\Opera.exe

D:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5E31BFDE-1B0A-439F-A29F-353CC616B6C6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5E31BFDE-1B0A-439F-A29F-353CC616B6C6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

Sytuacja niestety nie uległa wiekszej poprawie. System wciąż ładuje się piekielnie długo... a przypomnę, że wczoraj formatowałem dysk...


(Gblade) #6

W logach czysto

start>>>uruchom>>>msconfig>>>zakładka uruchamianie, odznacz zbędne rzeczy

start>>>wszystkie programy>>>autostart>>>skasuj z prawokliku wszystko co tam jest

Optymalizacja XP