Log


(Lwm) #1

Witam mozna prosic o sprawdzenieie

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 23:55:21, on 2005-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Diskeeper\DkService.exe

E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

E:\PROGRA~1\OUTPOS~1\outpost.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

E:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Ad-aware 6\Ad-aware.exe

E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

F:\Appz\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "E:\Program Files\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] E:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] E:\PROGRA~1\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - E:\PROGRA~1\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - E:\PROGRA~1\OUTPOS~1\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632} (Ntw4 Control) - https://www.supermakler.pkobp.pl/res/ntw4.cab

(Musg) #2

log masz czysty .zainstaluj sp2 .Kosmetyka zbedna.


(system) #3

Lepiej podaj nam loga z najnowszej wersji Hijacka:

http://www.majorgeeks.com/downloadget.p ... e6434cfc13


(Kuz5) #4

Możesz ale moim zdaniem nie trzeba ta wersja HijackThis nie jest taka stara.


(Adarek) #5

A OUTPOS ci dobrze działa ? Coś mi sie widzi że reinstalka by mu sie przydała.

To Była toprawka :smiley:


(Xiao19) #6

mhh mozesz jasniej

co masz na mysli ??

bo ja np. porzadny antyszpieg dziajacy w tle

PestPatrol, ETD Security Scanner Pro 3.0, Webroot.Spy.Sweeper.