Log


(Bażant) #1

Proszę o sprawdzenie loga, bo coś w pracy kompa mi nie pasuje.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:03:22, on 2004-09-28

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

C:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CPUCooL.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Przemek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.438\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: CnfSearch Class - {D7CD08F0-D691-11D8-9669-0800200C9A66} - C:\WINDOWS\System32\ConfuSearch.dll

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [wpkontakt] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKLM\..\Run: [AntyDialerTP] "c:\program files\antydialer tp\antydialertp.exe" tray

O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [DialerKiller] C:\Program Files\Dialer Killer\DialKill.exe -h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRA~1\GADU-G~1\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: CPUCooL.lnk = C:\Program Files\CPUCooL\CPUCooL.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: raid_tool.exe.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {5F874A6F-8B34-433D-BA4B-47AC91C0567F} (MailCfg Control) - https://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg2.ocx

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C3} (GameDesire Pool 14) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard14_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{923362CE-4AED-4FB5-826E-5D62789ED5D1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\url_wpmsg.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: CPUCooLServer Service - Unknown - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(boczi) #2

Usuwasz:

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

   	C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

   	C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

   	R3 - URLSearchHook: CnfSearch Class - {D7CD08F0-D691-11D8-9669-0800200C9A66} - C:\WINDOWS\System32\ConfuSearch.dll

   	O2 - BHO: MyWay Search Assistant BHO - {04079851-5845-4dea-848C-3ECD647AA554} - C:\Program Files\MyWay\SrchAstt\1.bin\MYSRCHAS.DLL (file missing)

 	O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

Z autostartu warto wyłączyć:

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

Ten P2P networking to jakiś p2p? ma on gatora, usuń go.

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART


   	O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

Po tych czynnościach skan p0rogramami anty, ponowne zrobienie loga.


(Musg) #3

i zainstaluj uaktualnienia .Bo bedziesz miał ciagle problemy.Mowie o sp2


(Bażant) #4

Dzięki, biorę się do roboty!!


(Kuz5) #5

Wyłącz CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe


(boczi) #6

P2P Networking.exe

Czy musisz tego używać? Ma on w sobie Gatora.

Poza tym, zainstaluj SP2. To wszystko

(Analiza loga z zamkniętego tematu Bażanta)


(Bażant) #7

Co to jest ,,Gator"?? A pozatym ten p2p networking zainstalował mi się razem z kazą najnowaszą.


(Dragonlnx) #8

Odinstaluj kazzę ! :-x


(Jablek 88) #9

C:\WINDOWS\System32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

kasuj to są trojany

przeleć dysk spyware doctor


(Bażant) #10

Czemu? Jest to mój najlepszy program, obok emule i dc++.


(boczi) #11

Bażant , czemu, masz odpowiedź. Kazaa ma pełno śmieci, któe bezpośrednio działają na wpływ działania komputera. Słaby program. :?


(Bażant) #12

Dobra przeleciałem dysk tym spyware doctor, no znalazło mi 281 objektów :shock: tylko nie wiem jak je usunąć :frowning:


(Jablek 88) #13

zaznaczasz i fix checked :!:


(Bażant) #14

No to wiem tyle, że nie mogę tego zrobić :!:


(123448) #15

a jaka masz wersję Spyware Doctor ? spróbój odinstalować i zainstalować ponownie ten program może wtedy się poprawi. a jak nie to napisz do mnie na priv bo za dużo pisania byłoby na forum i byłby bałagan :slight_smile: