Log


(Mk17 Rc) #1

Zo baczcie czy niemam jakiegoś syfu na kmputerze. Miałem TrojanaGG ale go wywaliłem i niewiem czy coś zostało. Z góry dziękuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:25:43, on 2005-03-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\server.exe

C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\eMule\emule.exe

C:\MICROS~1\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Microsoft Office 2003\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\GIANTAntiSpywareMain.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\macirk\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.943\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\1.0.1322.0\en-us\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{14B30329-764A-4AC8-9DFC-FC2D647E2B1F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe


(Musg) #2

usun

C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O4 - HKLM…\Run: [msnappau] “C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

i daj raz jeszcze log


(Kuz5) #3

Dlaczego ma to usunać

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe


(Musg) #4

bo to dziadostwo spyware