Log


(Lolyt Xd) #1

Wklejam log, tak by sprawdzić, czy z moim kompem wszystko wporzo :D:D:D:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:31:56, on 2005-03-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Yn hub 1.03\YnHub.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [] C:\WINDOWS\system32\userinit.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = D:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{32F94401-7987-4BB6-AC69-8D1BF1060B48}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{32F94401-7987-4BB6-AC69-8D1BF1060B48}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe


(Musg) #2

usun

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

na temat tego nie ma zadnej informacji

D:\Program Files\Yn hub 1.03\YnHub.exe

Chyba ze wiesz co to jest.Jesli nie usun.


(Lolyt Xd) #3

Wiem :D:D:D


(boczi) #4

Oprócz

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

jest czysto. ;]

Kosmetycznie możesz wyłączyć z Autostartu:

MSOffice

Ulead Photo Express 4.0 SE

NeroCheck.exe

jusched.exe

i usunąć Messengera, jeśli nie używasz - programem XP Anti SPY.