Log :(


(Fefka86) #1

Hej mam prośbe luknijcie na to :frowning: To log z kompa mego ojca strasznie zainfekowany jest nie dośc ze ledwo zipie to ma tyle wirciów help

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:52:52, on 2005-04-21

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

D:\WINNT\System32\smss.exe

D:\WINNT\system32\winlogon.exe

D:\WINNT\system32\services.exe

D:\WINNT\system32\lsass.exe

D:\WINNT\system32\svchost.exe

D:\WINNT\system32\spoolsv.exe

D:\WINNT\System32\svchost.exe

D:\WINNT\system32\hidserv.exe

D:\WINNT\system32\regsvc.exe

D:\WINNT\system32\MSTask.exe

D:\WINNT\system32\stisvc.exe

D:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

D:\WINNT\system32\svchost.exe

D:\WINNT\Explorer.EXE

D:\WINNT\Mixer.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

D:\WINNT\system32\internat.exe

D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\TB\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [CamMonitor] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKCU..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] D:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/S ... anager.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - D:\WINNT\System32\dmadmin.exe


(Musg) #2

tata ma log czysty :slight_smile:

tzn?


(Johny) #3

A jakie parametry sprzętowe ma ten komp

Procek,Płyta,karta graficzna,Ram - zbyt mała ilość ramu powoduje niestabilne działanie Windowsa - zamulanie,nie dziw się jeśli masz uruchomione 10 programów na Windows 2000,a masz tylko 256 MB,w logu nie zauważyłem jakichś dziwnych wpisów


(lazikar) #4

Wszystkie OTy Kosz